Toimintaohjeita mm. epäasiallisen käytöksen käsittelyyn sekä suunnitelma nuorten koskemattomuudesta

Ohjeistukset ovat palokuntien vapasti käytettävissä ja muokattavissa, kaikki ovat word -muodossa. Palokunta voi lisätä (tai muokata) omia ohjeituksiaan ja toimintatapojaan, samoin lisätä esim. palokunnan oman logon ohjeisiin. Kaikki palaute näistä lomakkeista on tervetullutta, varmasti on jotain jäänyt puuttumaan tai jonkun asian voisi sanoa paremmin. Palautteen voi laittaa sari.tuuri-salonen@upl.fi

Dokumenttien laatimisessa on hyödynnetty SPEK:n suosittelemaa ohjetta, jonka ovat tuottaneet nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöjen Allianssi, Valo ja SOSTEn sekä kulttuurialan toimijoita edustavan Taiteen edistämisen keskus Taike. Myös palokuntien jo olemassa olevia ohjeistuksia on hyödynnetty tämän ohjeistuksen tekemisessä, samoin Väestöliiton tuottamaa Et ole yksin -aineisto urheiluseuroille.

Materiaali on siis vapaasti muokattavissa, mutta kunnioitetaan alkuperäislähteitä, joista nämä dokumentit on kerätty, eli jätättehän asiakirjoihin maininnat tekijöistä.

Jotta vapaaehtoistoiminnan järjestäjä pääsee rikostaustan tarkistamismenettelyn piiriin, tulee sen luoda toimintaansa
koskeva ohjeistus alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi. Oikeusrekisterikeskus on osallistunut vapaaehtoistoiminnan järjestäjien kanssa laatimiseen. Ohjeisiin pääset tästä.

Henkilötietojen käsittelyä määrittelee Yleinen tietosuoja-asetus, johon pääset tästä.

SSPL: Työhyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kehittämisen välineitä palokuntalaisille