Vakuutukset 2023 (kausi 1.1.-31.12.2023)


(Vakuutuksen numero on 16-458-724-6
, vakuutusyhtiö tarkastaa liitolta palokunnan kuulumisen vakuutuksen piiriin.

Vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutusten tarkoituksena on korvata mm. tapaturmasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä. Vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella voidaan täydentää lakisääteisten vakuutusten turvaa.

Vakuutuksesta

Vakuutettuina ovat Uudenmaan Pelastusliitto ry:hyn kuuluvien palokuntien ja vastaavien jäsenyhdistysten kirjoissa olevat hälytysosastojen, nuoriso-osastojen, naisosastojen, veteraani-, järjestö- ja tukiosastojen jäsenet.

Vakuutus on voimassa palonsammutuksessa, palonsammutusharjoituksissa, -kilpailuissa ja näytöstilaisuuksissa, paloasemaa ja -kalustoa kunnostettaessa, VPK:n harjoitusohjelmaan kuuluvassa urheilutoiminnassa, kuljetettaessa sairasta palopaikalta sairaalaan, pelastus- tai vastaavassa toiminnassa ja em. tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Vakuutus on myös voimassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, pelastusliittojen, niiden jäsenjärjestöjen ja palokuntien järjestämissä tapahtumissa. Ryhmän muut jäsenet osalta vakuutus on lisäksi voimassa tilaisuuksissa, joissa vakuutetun yhdistyksen jäsenet toimivat yhdistyksen edustajina tai nimissä.

Vakuutuksen päivä-, kuolemantapaus- ja haittakorvaukset suoritetaan vakuutussopimuksen mukaisesti täysimääräisinä, mutta vamman hoidon osalta vain ne kulut, joita ei korvata jonkin lain nojalla. Vakuutusehdoista poiketen vakuutukseen kuuluvat myös yli 70-vuotiaat jäsenet.

VAKUUTUSTEN HINNAT 2023

Ryhmätapaturmavakuutuksen hintaperusteet ovat seuraavat: 
Aikuisiin luetaan kaikki palokunnan 18-vuotta täyttäneet, eli hälytys-, nais-, -veteraani ja järjestöosastoissa toimivat henkilöt. Nuoria taas ovat 7-17 vuotiaat. Korotettua päivärahaa ei saa nuorille, ainoastaan aikuisille.

Nuoret: 0-17 vuotiaat: 4,60€/hlö (ei päivärahaa)

Aikuiset: 26,00€/hlö (päivärahaturva 16,50€)

Aikuiset (korotettu päiväraha): 53,00€/hlö (korotettu päivärahaturva 48,00€)

Palokunnan vastuuvakuutuksen hinta on 120€ ja hallituksen vastuuvakuutuksen 200€.

LASKUTUS

Liitto kerää vakuutusmaksut ja tilittää ne edelleen vakuutusyhtiölle samansummaisina, liitolle ei jää tästä taloudellista tai muuta hyötyä.

Liitto on vakuutuksen ottajana ja vakuutus löytyy Pohjolasta liiton nimellä ja/tai vakuutuksen numerolla.

Korvaukset ja vakuutusmäärät henkilöä kohden:

KORVATTAVAT SUMMAT

Hoitoturva 5.000€ (omavastuu 0 €)

Päivärahaturva 16,00€/vrk (korotetussa 48€/vrk)

Omavastuuaika 0 vrk

Invaliditeettiturva 50.000€

Kuolinturva 15.000€

Vahinkoilmoituksen tekee VPK:n vastuuhenkilö tai itse vahingon kärsinyt henkilö
Ilmoita vahingosta soittamalla Pohjolan palvelunumeroon 0303 0303 ma-pe klo 8-18.

Useimmissa tapauksissa vahinkoilmoitus voidaan tehdä puhelinkeskustelun aikana ja virkailija antaa toimintaohjeet asian eteenpäin viemiseksi. Vakuutusyhtiö tarkastaa liitolta palokunnan kuulumisen vakuutuksen piiriin.

Vahingot korvataan Pohjolan ryhmäturmavakuutusehtojen V1201 mukaisesti (katso tästä).  

UUDENMAAN PELASTUSLIITON JÄSENPALOKUNTIEN
TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS JA/TAI HALLINNON VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa vakuutuksenottajan mahdollisen vahingonkorvaus-velvollisuuden varalta. Vakuutuksen kohteena ei siis ole mikään ennalta sovittu omaisuuserä vaan voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvelvollisuus.

Vuonna 2022 vastuuvakuutuksen turvaa laajennettiin vuokralaisen vastuulla ja puunkaadolla. kts. alta.

Vuokralaisen vastuu (kts. alempaa Vastuu erityisehdot, ehto 324)

1 Korvattavat vahingot 

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen VA 01 ja Kansainvälisen vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen (VA 11 ja VA 12) kohdista Käytettävänä oleva omaisuus ja Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut

vakuutetun vuokraamille tai hallussaan pitämille huoneistoille tai näiden huoneistojen irtaimistolle.

Poiketen rajoitusehtojen kohdasta Liikennevahinko vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun vuokraamalleen kiinteistölle aiheuttama liikennevahinko, jota ei korvata liikennevakuutuksesta.

Puunkaato (kts. alempaa Toiminnan vastuuvakuutus)

Poiketen toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vakuutuksenottajan suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena tai muulla tavoin huolehdittavana olevalle omaisuudelle puita kaadettaessa aiheutettu vahinko.

HUOM! Vakuutuksenottajan omavastuu on 600 euroa.

Vakuutusehdot:
(Huom, viimeinen julkaistu vuosiluku saattaa olla muuta kuin 2023, mutta nämä siis voimassa edelleen olevat ehdot.)

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 2023 tästä.

Ryhmätapaturmavakuutus 2023 tästä

Vastuu erityisehdot 2023 tästä

Hallituksen vastuuvakuutuksen ehdot 2023 tästä.

Vakuutus korvaa

VPK:t ovat toiminnastaan vastuussa tekemisistään eli korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista tuottamuksesta riippumatta. Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti sen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon VPK voi toiminnassaan joutua ulkopuoliselle, omalle työntekijälle tai jäsenelle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta.

Pohjola selvittää VPK:n puolesta sen korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa vahingon, jonka VPK on velvollinen maksamaan. Vakuutus on voimassa Euroopassa.Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 1 000 000€ ja omavastuu jokaisesta vahingosta 500,00 €.Vahingot korvataan Pohjolan vastuuvakuutusehtojen VA01 mukaisesti (kts. ehdot tästä)

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutus täytyy aina sanoa irti kirjallisena, ennen uuden vakuutuskauden alkua, lomakkeen saat tästä.

Tiedätkö kuinka Valtiokonttorilta haetaan korvauksia? Katso tämän linkin takaa ohjeet!