UPL:N ALUEEN ENSIMMÄINEN SAMMUTUSTEKNIIKKAKURSSI TOTEUTUNUT

Alueemme ensimmäinen Sammutustekniikkakurssi järjestettiin Porvoossa 1.3-26.4.2023. Kyseessä on Pelastusopiston laatima uusi kurssi peruskoulutusjärjestelmään, joka sijoittuu Pelastustoiminnan peruskurssin ja Savusukelluskurssin väliin. Sammutustekniikkakurssilla opitaan yksinkertaisimmillaan paljon erilaisia teknisiä toimintamalleja suihkuputken käytöstä savutuuletukseen. Siellä tutustutaan erilaisten sammutustyössä käytettävien välineiden toimintaan syvällisemmin. Kurssilla käsitellään laaja-alaisesti erilaisia sammutustaktiikoita nelikenttämallin kautta sekä erilaisiin rakennustyyppeihin. Kurssin jälkeen henkilöillä on ymmärrys tilannepaikalla toimimisesta…

Uudenmaan Pelastusliitto ja Pelastusalan naiset ry toteuttaa yhdessä varuste- ja virkavaatekyselyn pelastusalalla toimiville naisille

Pelastustoimessa käynnistetään esiselvityshanke koskien varusteita ja soveltuvilta osin virkavaatteitakin koskien. Pelastusalan naiset ry yhteistyössä Uudenmaan Pelastusliiton kanssa on ottanut tiedon tästä esiselvityksestä ilolla vastaan ja autamme yhdessä sen toteuttamisesta eri tavoin.

Leiriläisten liikkuminen palokuntanuorten suurleirillä, Case: Eldis22

Leiriläisten liikkuminen palokuntanuorten suurleirillä, Case: Eldis22

Pietari Muurinen teki opinnäytetyönsä (Hämeen Ammattikorkeakoulu) aiheesta Leiriläisten liikkuminen palokuntanuorten suurleirillä, ja siihen kesällä 2022 toteutettu palokuntalaisten suurleiri Eldis 22 tarjosi täydelliset puitteet.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Uudenmaan Pelastusliitto, joka toimi myös Eldis22-suurleirin hallinnollisena järjestäjätahona.

Kutsu Uudenmaan Pelastusliiton kevätkokoukseen jäsenistölle 20.4.2023

Kutsu Uudenmaan Pelastusliiton kevätkokoukseen jäsenistölle 20.4.2023

Liiton kevätkokous on torstaina 20.4.2023 klo 18.00 alkaen Hämeenkylän kartanossa, Juusteenintie 1, Vantaa. Kevätkokous järjestään ns. hybridikokouksena, jolloin kokousta voi seurata Teams -etäyhteyksin. Jäsenyhdistysten paikalla olevilla edustajalla ja valtakirjan haltijoilla on kokouksessa puhe- ja äänestysoikeus. Valtakirjat tarkastetaan paikan päällä, etäyhteyksin osallistuvat voivat lähettää valtakirjan viimeistään 17.4. toimisto@upl.fi

Eldis 22 -loppuraportti on valmistunut

Eldis 22 -loppuraportti on valmistunut

Suuri kiitos kaikille teille, jotka olitte tekemässä projektia todeksi. Leirin lopullinen osallistujamäärä oli 2245 ja kurssin suorittaneita nuoria 1413. Leiriprojektin aikana nuorille toteutettiin lähes 49 000 opiskelijatyötuntia. Kuinka monta työtuntia vapaaehtoiset antoivat leirin ennakkovalmisteluihin, rakentamiseen, leirillä eri paikoissa työskentelyyn ja leirin purkuun…Näitä tunteja ei pysty edes tarkasti laskemaan, niitä kuitenkin oli paljon!  

Lemmikkini on kotona yksin

Lemmikkini on kotona yksin

Mitä tapahtuisi kotona oleville rakkaille lemmikeille, jos vaikka joutuisit onnettomuuteen? Jos loukkaantuisit pahasti, etkä pääsisi kotiin useampaan päivään, pahimmillaan tiedottomana? Jos kotona ei ole muita asukkaita, tai puoliso on esim. reissuhommissa ja lapset jo muuttaneet pois kotoa? Kuka hoitaisi lemmikit, oletko miettinyt?