Uudenmaan Pelastusliiton myöntämien avustusten myöntöperiaatteet vuodelle 2023

Hakijan tulee olla Uudenmaan Pelastusliiton jäsenyhdistys.

Avustusta myönnetään määritellyn toiminnan toteuttamiseksi vuodelle 2023.

Toiminnalle tulee laatia karkea talousarvio sekä toiminnan vaikuttavuus. Vaikuttavuutta mitataan osallistujien lukumäärällä, palokuntien lukumäärällä sekä tarpeellisuudella.

Hakemuksen sisällön toivotaan olevan mahdollisimman konkreettinen ja lisäksi toivotaan palokuntien yhteisiä tukihakemuksia.   

Haku tehdään liiton osoittaman aikataulun ja ohjeen mukaisesti, liiton hakukaavaketta käyttäen. Toimikunnat arvioivat hakemukset ja tekevät esityksen hallituksen päätettäväksi.

Vuonna 2023 haettavat toimintakategoriat ovat: nuorisotoiminta, naistoiminta, veteraanitoiminta, koiratoiminta, muu yhdistystoiminta. Hakija täyttää yhden hakemuksen toimintakategoriaa kohden.

Päätösten teossa huomioidaan alueellinen tasapaino. Mikäli toiminta, johon rahaa on myönnetty ei toteuteta, on Uudenmaan Pelastusliitolla oikeus periä avustus takaisin.

Hakuaika on 1.-15.10.2022.

Lisätietoa hakua koskien antaa liiton toiminnanjohtaja sanna.airaksinen(at)upl.fi ja puh. 040 5499 626.

Hakemuslomake löytyy täältä.

Avustuksen raporttilomake löytyy täältä.