Palokuntien täydennyskoulutus

Uudenmaan Pelastusliiton järjestämille hälytysosastojen palokuntakoulutuksen kursseille haetaan Haka Palokuntarekisterin kautta. Täältä löydät ajantasaiset tiedot koulutuksista ja tapahtumista Koulutuksista ja tapahtumista

Täydennyskurssit on tarkoitettu jo hälytysosastossa toimiville. Otathan yhteyttä palokuntasi koulutusvastaavaan. Lisätietoja saat kirjautumalla oman palokuntasi tunnuksilla Hakaan.

Palokuntien täydennyskoulutussuunnitelma 2023

NroKurssi
5001Hälytysajoneuvon kuljettaminen I
5002Hälytysajoneuvon kuljettaminen I
5003Hälytysajoneuvon kuljettaminen II
5004Hälytysajoneuvon kuljettaminen II
5005Eläinten pelastaminen
5006Väkivalta- ja uhkatilannekoulutus
5007JVT-kurssi
5008Konemieskurssi
5009PVT (putoamisvaarallisella alueella työskentely)
5010Metsäpalon torjuntakurssi
5011Toimi oikein paloilmoittimella
5012Toimi oikein paloilmoittimella
5013Vaarallisten aineiden tukitoiminnot
5014Vaarallisten aineiden tukitoiminnot
5015Vauriopuukurssi I
5016Vauriopuukurssi I
5017Viestiliikennekurssi
5018Viestiliikennekurssi
5019Viestiliikennekurssi
5020Yksikönjohtajien täydennyskurssi
5021Henkisen tuen kurssi
5022Henkisen tuen kurssi
5023Pelastustoiminnan johtamisen kurssi

Lisäksi L-U:

Kurssi
Täydennyskoulutukset jotka Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos maksaa
Metsäpalontorjuntakurssi
Hälytysajoneuvon kuljettaminen I
Vauriopuukurssi I
Yksikönjohtajan täydennyskurssi
Hätämaadoituskurssi (Väylävirasto)kaikille ilmainen

Vapaaehtoispalokuntien täydennyskurssien kuvaukset

Uudenmaan Pelastusliiton toiminta-alueella järjestetään seuraavanlaista vapaaehtoisten palokuntien täydennyskoulutusta. Kurssin jälkeen on suluissa kokonaistuntimäärä, oppitunnit ja harjoitustunnit. Lopussa on kurssin hinta-arvio vuodelle 2022, jäsenille ja ei-jäsenille. Hinnat eivät ole sitovia, vaan ohjeellisia. 

(21 tuntia, 10 OT+11 HT) (160 e jäsenet, 230 e ei-jäsenet)
Kurssi antaa perusvalmiudet eläinten pelastamiseksi huomioiden eri eläinten luonteenominaisuudet ja käyttäytymismallit pelastustilanteissa. 

(15 tuntia, 10 OT+5 HT) (160 e jäsenet, 230 e ei-jäsenet)
Kurssin tavoitteena on oppia tiedostamaan hälytysajoon liittyvät riskit ja erityisvaatimukset sekä tunnistaa ajoneuvon hallintaan liittyviä ajoteknisiä vaatimuksia. Jokainen kurssille osallistuja saa rakentavan analyysin ajoneuvon käsittelytaidosta sekä liikenteessä ajamisen taidosta. Ajoharjoittelu tehdään kurssilaisen oman palokunnan sammutus-, raivaus- tai säiliöautolla. Autoilla ei ”liukastella”. 

(12 tuntia, 2 OT+10 HT) (280e jäsenet, 380 e ei-jäsenet)
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään tienpinnan- sekä liikenteen lukemistaidon merkitys hälytysajoneuvon kuljettajalle, oppia ymmärtämään hälytysajoneuvon havaittavuuden merkitys eri ajotilanteissa sekä oppia raskaan ajoneuvon ominaisuuksia hitaassa käsittely- ja nopeissa ajotilanteissa. Kurssi käsittää pimeäosuuden sekä liukkaan kelin osuuden. Kurssille pääsyn edellytyksenä on Hälytysajoneuvon kuljettaminen I-osan suorittaminen.

(13 tuntia, 4 OT+9 HT) (160 e jäsenet, 230 e ei-jäsenet)
Kurssi on osa palokuntien täydennyskoulutusta päällystölle ja miehistölle. Koulutus perustuu SPEKin laatimaan jälkivahingon torjuntatietoa pelastushenkilöstölle -kurssiaineistoon. Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet JVT-ensitoimenpiteiden hoitamisessa. Kurssin painopiste on kaluston käytössä ja perusonnettomuustyyppien käytännönharjoitteissa. 

Kurssilla läpikäydään vedenkuljetukseen ja veden pumppaukseen liittyvät laitteet, kytkennät ja muut toimenpiteet, konemiehenä toimiminen harjoituksissa ja todellisissa tulipalotilanteissa sekä pumppukaluston käytönjälkeinen huolto. 

(16 tuntia, 9 OT + 7 HT) (160 ejäsenet, 230 e ei-jäsenet)
Kurssin tavoitteena on, että kurssin jälkeen oppilas: tietää metsäpaloja koskevan lainsäädännön, tietää valvonta- ja tiedustelutoiminnan järjestelyt Suomessa, tietää metsäpalojen sammutustekniikan ja millaista kalustoa metsäpaloissa tulee käyttää, tietää metsäpalojen sammutustaktiikan perusteet ja tiedostaa riskit kovassa kuumuudessa työskenneltäessä.