Väestönsuojat

Väestönsuojat on ensisijaisesti rakennettu antamaan suojaa räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennuksen sortumalta, paineaalloilta, säteilyltä ja terveydelle vaarallisilta aineilta sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Väestönsuojia on sekä kiinteistökohtaisia että yhteisiä ja yksityisiä suojia. Kaikkialta ei kuitenkaan väestönsuojia ole, jolloin viranomaiset tarvittaessa siirtävät väestön pois alueelta tai osoittavat suojapaikan lähialueelta.

On tärkeää huomioida, että viranomaiset saattavat antaa määräyksen sisälle suojautumisesta, joka tarkoittaa suojautumista sisätiloihin EI väestönsuojiin. Lue enemmän sisälle suojautumisesta täältä.

AJANTASAISTA TIETOA VÄESTÖNSUOJISTA, SUOJAUTUMISESTA JA LINKKEJÄ ERI SIVUSTOILLE

Väestönsuojat ja vuosihuolto

Väestönsuojan vuosihuollon tekeminen on helppoa. Suojaan ja vuosihuoltoon perehtymisen voi aloittaa tästä opastusvideosta (kesto 9:15 min).

Väestönsuojat ja tiiveyskoe

Suojan tiiveys on testattava vähintään 10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tai aina epäiltäessä suojan tiiveyttä. Tiiveyskokeen tekeminen onnistuu helposti videon ohjeiden avulla. Kirjaa tiiveyskokeen tulokset ylös ja säilytä tuloksia esim. suojan ilmanvaihtolaitteen läheisyydessä. (Kesto 10:32)

Väestönsuojan käyttöönotto

Suojan käyttökuntoon aloitetaan viranomaisten määräyksestä. Käyttökuntoon valmistelun tekevät samat henkilöt, joiden on suunniteltu suojaa käyttävän. Suoja tulisi saada käyttökuntoon kolmen vuorokauden aikana. Suojaan siirtyminen tapahtuu viranomaisten kehotuksesta. Videolla kerrotaan, kuinka suojan käyttöönotto tehdään. Käyttöönotto kannattaa suunnitella ja sopia etukäteen. (Kesto 11:38)

Väestönsuojan huolto ja käyttö -oppaan opastuksella voit tehdä väestönsuojaan vuosihuollon, tiiveyskokeen ja myös laittaa suojan käyttökuntoon. Tilaa opas SPEKin verkkokaupasta tai tulosta täältä opas käyttöön. Säilytä yksi opas myös väestönsuojassa:
Väestönsuojan huolto ja käyttö opas, SPEK

Väestönsuoja tulee valmistella viranomaisten määräyksestä käyttökuntoon 72 tunnissa. Jotta suoja saataisiin määräyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti käyttökuntoon, tulee tyhjentäminen ja käyttökuntoon valmistelu suunnitella etukäteen:
Suojan tyhjennyssuunnitelma, SPEK 

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Sivustoilla kerrotaan, miten kansalainen voi varautua seuraaviin asiakokonaisuuksiin: sähkökatkot, kotivara, vesi, sisälle suojautuminen, tartuntataudit, oikea tieto ja tietoturva.Voit myös testata ”oletko varautumisen mestari” ja pelata 72 tuntia peliä.
Tietoa kansalaisen varautumisesta, 72 tuntia-sivusto

VÄESTÖNSUOJELU

Väestönsuojelu tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joiden tarkoituksena on suojella ihmisiä ja ihmisten omaisuutta poikkeusolojen aikana sekä varautumista poikkeusoloihin. Kokonaisuutena väestönsuojelu on laaja käsite ja sisäministeriö ohjaa sekä koordinoi tätä pelastustoimen vastuulla olevaa kokonaisuutta. Lisätietoa väestönsuojelusta saat täältä

Säteily

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilyturvakeskuksen esitteissä on kerrottu säteilystä ja kuinka säteilyvaaratilanteessa toimitaan.

Säteilyvaara ja suojautuminen: Näin toimit vaaratilanteessa, STUK