Pelastussuunnitelma

Asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, on laadittava pelastussuunnitelma. Asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman laadinta ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen on omatoimisen varautumisen keskeinen työväline. Sen tavoitteena on tukea asuinkiinteistökohtaista riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Pelastussuunnitelma ei ole vakiosisältöinen asiakirja, vaan sen laadinnan lähtökohtana on kiinteistön erityispiirteiden ja riskien tunnistaminen. Pelastussuunitelmassa tulee keskittyä käytännön turvallisuustyötä palvelevien sisältöjen luomiseen huomioiden nimenomaan ne asiat, jotka ovat tarkoituksenmukaisia asuinkiinteistön turvallisuuden kehittämisen kannalta

Tästä voit ladata Sisäasiainministeriön julkaisun pelastussuunnitelman laadinnasta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on laatinut yllä olevan julkaisun pohjalta oppaan Asuintalon pelastussuunnitelman tekoon. Oppaan maksuttoman selainversioon löydät täältä. Maksullisen paperiversion voi tilata SPEKin verkkokaupasta.

Lisäksi tästä voit ladata Pelastussuunnitelma lomakkeeseen kuuluvan ns. ”Ilmoitusosan A4” eli yhteenvedon taloyhtiön tiedoista pelastuslaitokselle.