Kunnia- ja ansiomerkit

Kunnia-/ ansiomerkki on julkinen ja säilyvä huomionosoitus jollekulle hänen ansioistaan palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai muun turvallisuustyön hyväksi. Merkki viestii saajalleen, että hänen kokemustaan ja sitoutumistaan yhteisöön arvostetaan. Ansiomerkkejä voidaan myöntää myös yksityisille henkilöille heidän osoittaessaan neuvokkuutta onnettomuus- tai vaaratilanteessa.

Kunniamerkeillä tarkoitetaan ritarikuntien kunniamerkkejä, sekä muita virallisia tai puolivirallisia ansio- ja muistomerkkejä. Nykysuomen sanakirjan mukaan ansiomerkit ovat yhteisön omassa piirissään jakamia, perustamiaan tunnuksia, joista jaetaan yhteisön omassa piirissä sen toimintatavoitteiden kannalta tärkeässä työssä osoitetusta kuntoisuudesta.

Ansiomerkin ei tulisi olla merkkipäivä- tai eläkepäivälahja.

Suomalaiset kunniamerkit voidaan ryhmitellä seuraaviin ryhmiin:

  1. Valtiovallan perustamat tai myöntämät kunnia- ja ansiomerkit
  2. Puolivirallinen ritarikunta
  3. Muun isänmaallisen toiminnan ristit ja mitalit
  4. Valtakunnallisen luonteen omaavien yhteisöjen kunnia ja ansiomerkit esim. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton ansiomerkit
  5. Yksityisten yhteisöjen kunnia- ja ansiomerkit esim. Uudenmaan Pelastusliiton ansiomerkit

Ansiomerkkien myöntämisestä on em. järjestöillä omat ohjeensa. Ansiomerkkejä koskevat hakemuslomakkeet löytyvät materiaalisalkusta.

Ohjeet, säännöt, ANSIOMERKKIANOMUKSET ja hinnat

Linkkejä