Uudenmaan Pelastusliiton ansiomerkkejä ovat

 1. pienoislippu,
 2. nauhassa kannettavat ansiomerkit.

1. Pienoislippu

Pienoislippu on liiton lippu pienoiskoossa, ja se on liiton korkein jaettava tunnustus. Pienoislippua jaetaan nimilaatalla ja numerolla varustettuna liiton huomion­osoi­tuk­sena liiton tarkoitusperiä merkittävästi edistäneille yhdistyksille, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Pienoislippua voidaan jakaa numeroituna liiton huomionosoituksena tai tunnus­tuk­sena myös valta­kunnallisella tai kansainvälisellä tasolla. Pienoislipun myöntää hallitus ja sen saajista pidetään luetteloa.

2. Nauhassa kannettavat liiton ansiomerkit

Liiton ansiomerkit ovat erityisansioristi, ansioristi sekä I luokan (kullattu) ja II luokan (hopeoitu) ansio­mitalit.
I luokan mitalia kannetaan 33 mm leveässä valkoisessa nauhassa, jonka keskellä on 11 mm leveä keltainen raita. II luokan mitalia kannetaan 33 mm leveässä keltaisessa nauhassa, jonka keskellä on 11 mm leveä valkoinen raita.

Erikoisansioristi

Erikoisansioristi
on liiton tunnusmerkkikuvion mukainen sakaroiden päistä pyöristetty yrjönristi. Risti on kullattu ja sakaroiden kentät ovat sinistä emalia. Ristin keskellä on vinosti poikittain asetetut hopeiset palokirveet. Risti kannetaan valkoisessa 33 mm leveässä nauhassa, jonka keskellä on 7 mm leveä keltainen raita ja kummallakin sivulla 3 mm leveät keltaiset raidat.

Ansioristi

Ansioristi
on liiton tunnusmerkkikuvion mukainen sakaroiden päistä pyöristetty yrjönristi. Risti on kiillotettua terästä. Ristin keskellä on vinosti poikit­tain asetetut hopeiset palokirveet. Risti kannetaan valkoisessa 33 mm leveässä nauhassa, jonka keskellä on 7 mm leveä valkoinen raita ja kummallakin sivulla 3 mm leveät valkoiset raidat.

I luokan ansiomitali

I luokan ansiomitali
on kullattu. Muodoltaan ansio­mitalit vastaavat liiton tunnusmerkkiä, eli niissä on kohollaan oleva kahdek­sansakarainen risti ja ristiin asetetut palokirveet.

II luokan ansiomitali

II luokan ansiomitali
on hopeoitu. Muodoltaan ansio­mitalit vastaavat liiton tunnusmerkkiä, eli niissä on kohollaan oleva kahdek­sansakarainen risti ja ristiin asetetut palokirveet.

2.1. Haettavat ansiomitalit

Uudenmaan Pelastusliitto päivitti ansiomerkkiohjeensa 1.2.2020. Samalla Uudenmaan pelastusliitolle tuli yksi uusi ansioristi lisää haettavien mitalien joukkoon.

 1. UPL II (ensimmäisenä haettava mitali)
 2. SPEK am
 3. UPL I
 4. SPEK am 1

Muutoksen tarkoituksena on antaa mahdollisuus hakea mitaleita niin, että kannettavien mitalien määrä kasvaa nopeammin kahteen. Aiemman ansiomerkkiohjeen mukaisesti ensimmäisenä haettiin UPL II-mitali ja sen jälkeen UPL I mitali. Saman myöntäjän mitaleista saa kantaa vain korkea-arvoisinta ja näin ollen mitalien määrä pysyi yhtenä vaikka henkilö sai kaksi huomionosoitusta. 

Entisen ansioristin arvo korotettiin erikoisansioristiksi. Henkilö, jolle sellainen on aikoinaan myönnetty, sai tavallaan taannehtivasti ”uuden huomionosoituksen”. Kuitenkaan uusia kunniakirjoja ei toimiteta. Vain merkin nimi ja status kohosi. 

Liitto teetti uuden ansioristin, joka sijoittuu järjestyksessä SPEK am 1 ja entisen UPL ansioristin, nykyisen erikoisansioristin väliin.

2.2. Liiton ansioristin ja ansiomitalien anominen

Ansiomerkkianomukset tulee tehdä vähintään kolme viikkoa ennen aiottua luovutuspäivää. Anomus kirjoitetaan tarkoituksenmukaisesti sitä varten tarkoitettuun kaavakkeeseen, ja siitä tulee ilmetä selvästi:

 • anomuksen lähettänyt palokunta, yritys, yhdistys tai yhteisö sekä yhdys­henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero,
 • ansiomerkin saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen,
 • toiminta, tehtävät ja toiminta-aika palo-, pelastus- tai turvallisuusalalla tai muulla liiton toiminta-sektorilla,
 • perustelut ansiomerkin myöntämiselle,
 • aikaisemmin saadut palo-, pelastus- tai turvallisuusalan ansiomerkit myöntämisvuosineen, sekä
 • anotun ansiomerkin aiottu luovutustilaisuus ja päivämäärä.

Mitalit voidaan myöntää tunnustuksena erikoistapauksissa myös liittoon tai sen jäsen­yhdistyksiin kuulumat­tomille henkilöille.

UPL Ansiomerkkianomus_sähköinen

2.3. Liiton ansiomerkkien myöntäminen

 • Erityisansioristi myönnetään tunnustuksena vähintään 35 vuoden erityisen ansiokkaasta työstä palo-, pelastus- tai turvallisuusalalla tai muussa liiton tarkoitusperiä toteuttavassa yhteisössä. Edelleen erityisansioristin myöntämisen edellytyksenä pääsääntöisesti on, että ko. henkilölle on myönnetty vähintään viisi vuotta aiemmin liiton ansioristi. Erityisistä syistä liiton hallitus voi myöntää erityisansioristin myös muilla perusteilla. Erityisansioristit numeroidaan.
 • Ansioristi myönnetään tunnustuksena vähintään 20 vuoden erityisen ansiokkaasta työstä palo-, pelastus- tai turvallisuusalalla tai muussa liiton tarkoitusperiä toteutta­vassa yhteisössä. Ansioristin myöntämisen edellytyksenä pääsääntöisesti on, että ko. henkilölle on myönnetty vähintään viisi vuotta aiemmin liiton ansiomitali. Erityisistä syistä liiton hallitus voi myöntää ansio­ristin myös muilla perusteilla. Ansioristit numeroidaan.
 • I luokan ansiomitali myönnetään tunnustuksena vähintään 10 vuoden nuhteetto­masta ja uutterasta työstä palo-, pelastus- tai turvallisuusalalla tai vastaa­vasta työstä muussa liiton tarkoitus­periä toteuttavassa yhteisössä. Mitalin myöntämi­sen edellytyksenä pääsääntöi­sesti on, että ko. henkilölle on myönnetty vähin­tään viisi vuotta aikaisemmin liiton II luokan ansiomitali. Erityisistä syistä liiton hallitus voi myöntää I luokan ansiomitalin myös muilla perusteilla.
 • II luokan ansiomitali myönnetään tunnustuksena vähintään 5 vuoden nuhteetto­masta ja uutterasta työstä palo-, pelastus- tai turvallisuusalalla. II luokan ansiomitalin myöntämiseen vaadittava aika lasketaan 18 ikävuodesta alkaen. Erityisistä syistä liiton hallitus voi myöntää II luokan ansiomitalin myös muilla perusteilla.

Ansiomerkit myöntää liiton hallituksen jäsenistä koostuva työvaliokunta. Ansiomerkin saaneille annetaan omistuskirja. Myönnetyistä ansiomerkeistä pidetään luetteloa.

2.4. Liiton ansiomerkkien kantaminen

Nauhassa kannettava ansiomerkkiä kannetaan takin vasemman puolei­sessa rintapielessä noudattaen niitä ohjeita, joita yleensä kunniamerkeistä on annettu, mm.

 • ansiomerkeistä kannetaan vain korkeinta liiton ansiomerkkiä

Oikeus ansiomerkin kantamiseen voidaan peruuttaa hallituksen päätök­sellä, jos ansiomerkin saanut henkilö on käyttäytynyt sopimattomasti tai liiton periaatteiden vastaisesti.

AnsiomerkitHinta (alv 0 %)
UPL Erikoisansioristi151 eur
UPL Ansioristi118 eur
SPEK Am I76 eur
UPL I luokan ansiomitali68 eur
SPEK Am75 eur
UPL II luokan ansiomitali48 eur
Ansiomerkkien hinnat 2023