Koulutusuudistus ja sen tuomat muutokset

Sopimuspalokunnan koulutusjärjestelmä ennen Pelastuslain 486/2003 17§ perusteella pelastustoimintaan osallistuneelta sopimushenkilöstöltä ja vapaaehtoisilta vaadittiin riittävä koulutus. Koulutusvaatimuksiin kuuluvien kurssien opetussuunnitelmat vahvisti Pelastusopisto. Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 787/2003; 13§ mukaan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvalta henkilöstöltä vaadittiin vähintään sammutustyönkurssi. Savusukellustehtäviin osallistuvilta vaadittiin lisäksi savusukelluskurssin suorittaminen. Palokunnan päällikön tuli olla suorittanut sopimuspalokunnan päällikkökurssin tai sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssin. Palokunnan päällikön koulutukseksi…

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA PARANTAA KYKYÄ ENNAKOIDA JA HALLITA KRIISITILANTEITA ENTISTÄ PAREMMIN

Turun ammattikorkeakoulun Master School –opinnäytetyön avulla kehitettiin kolmannen sektorin toimijan, Uudenmaan Pelastusliiton, kriisiviestintää luomalla uudet kirjalliset kriisiviestinnän toimintaohjeet osaksi organisaation viestintäsuunnitelmaa. Tärkeänä projektissa nähtiin niiden toimijoiden mukaan ottaminen, jotkatulevaisuudessa viestintää toteuttavat. Lisääntynyt internetin käyttö luo uusia haasteita organisaation kriisiviestinnälle ja viestintävalmiudelle, sillä digitaalisuus mahdollistaa myös väärän tiedon nopean leviämisen. Nykyinen online-aika vaatii kaikilta organisaatioilta valmiutta…

Turvallisuusvalmentajat

Wau. Kolme iltaa viimeisen kahden viikon aikana on mennyt turvallisuusvalmennuksen parissa ja 21 uutta valmentajaa on nyt valmiina tulevan vuoden haasteisiin. Palaute on ollut valmentajilta todella hyvää ja ajatuksia herättävää. Jotain on ollut pakko mennä nappiin, kun osallistujamäärät loppua kohden nousivat.

Uudenmaan Pelastusliitto kouluttaa asumisturvallisuuden valmentajia

Lainsäädännön muututtua liki kymmenen vuotta sitten, poistui taloyhtiöiltä velvollisuus nimetä ja kouluttaa tehtäväänsä turvallisuudesta vastaava henkilö. Näissä pelastusliittojen järjestämissä koulutuksissa annettiin tietoa asunnon, asumisen ja kiinteistön turvallisuusvelvoitteista sekä vinkkejä niiden asioiden kehittämiseen. Koulutetut vastuuhenkilöt jakoivat turvallisuustietoutta asukkaille.