Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä, sekä hallituksen jäsenillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka valitaan liiton syyskokouksessa kolmevuotiskausiksi siten, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Erovuoroisten tilalle tulee valita uudet jäsenet siten, että hallituksen jäsenistö koostuu tasapuolisesti eri alueiden ja jäsenryhmien edustajista.

Uudenmaan Pelastusliiton hallitus 2023

Varsinainen jäsenToimikaudetVarajäsen
Jyrki Landstedt2022-2024, puheenjohtajaIlkka Heinonen, varapj
Marko Vesanen2023-2025Erkki Lehtonen
Risto Vesalainen 2023-2025 Jarmo Alho
Janne Heikkilä 2023-2025Ilkka Taivassalo
Ilkka Heinonen2021-2023Yrjö Jalava
Antti Lallukka2021-2023Toni Teperi
Antti Mutikainen2021-2023Antti Aitta
Marjo Matikka2022-2024Anne Vaittinen
Olavi Aalto 2022-2024Ismo Perttilä
Stefan Asplund2022-2024Elina Lieko
Sanna Airaksinen (UPL tj)sihteeri

Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tiivistelmät

Hallituksen kokousaikataulu

Kevät 2023
9.2.2023
16.3.2023
25.5.2023

VUOSIKOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

KEVÄTKOKOUS 2023

SYYSKOKOUS 2022

Ohje jäsenistölle asioiden esittämiseksi hallituksen käsiteltäväksi

Jäsenyhdistyksillä on oikeus esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi

Käsittelypyyntö tulee esittää jäsenyhdistyksen nimissä kirjallisesti toiminnanjohtajalle 3 viikkoa ennen kokousta.
Pyynnön lähettäjälle ilmoitetaan, otetaanko asia käsittelyyn ja missä kokouksessa asia käsitellään, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Asiaan liittyvä ennakkomateriaali tulee toimittaa toiminnanjohtajalle viimeistään viikkoa ennen asian käsittelyä.

Liiton varsinaiset kokoukset

Sääntökohdan 10§ mukaisesti, asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta maaliskuun 1. päivään mennessä ja syyskokoukseen osalta syyskuun 1. päivään mennessä.