Palokuntien peruskoulutus

Uudenmaan Pelastusliiton järjestämille hälytysosastojen palokuntakoulutuksen kursseille haetaan Haka Palokuntarekisterin kautta. Otathan yhteyttä palokuntasi koulutusvastaavaan. Täältä löydät ajantasaisen tiedon Koulutuksista ja tapahtumista 2023 Lisätietoja saat kirjautumalla oman palokuntasi tunnuksilla Hakaan. 

Sopimushenkilöstön opintosuunnitelma, koulutusjärjestelmän esittely ja kurssikuvaukset Opetussuunnitelma ja kurssit

Lue kokemuksian koulutusuudistuksesta täältä.

Palokuntakoulutuksen
siirtyminen Koulumaali -oppimisympäristöön

Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt Pelastusopiston
vastuulle. Jatkossa kaikki sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään kuuluvat kurssit tullaan toteuttamaan Koulumaali -oppimisympäristössä. Nyt on käynnissä siirtymävaihe, tämän aikana käytetään uusia koulutusmateriaaleja niiden kurssien osalta, jotka on jo julkaistu Koulumaali -alustalla. Muiden kurssien osalta käytetään vanhoja SPEK-materiaaleja, kunnes uusi korvaava aineisto on valmis ja hyväksytty käyttöön. Koulumaalissa on pelastustoimen tietoturvakurssi, jonka suorittaminen on edellytys kaikille koulumaalin kirjautuneille. Hyväksytty tietoturvakurssi on vaatimus, jotta henkilö voidaan liittää muille kursseille.

Uusi käyttäjä aloita tästä: Koulumaali aloita luomalla itsellesi uusi käyttäjätunnus. Täytä kysytyt tiedot. Kohtaan paikkakunta, laita oman palokuntasi nimi esim. Porvoon VPK Sopimushenkilöstö valitsee omaksi organisaatiokseen oman pelastuslaitoksen sopimushenkilöstö

Lisätietoja saa omanpelastuslaitoksen tai UPL:n Koulumaali -pääkäyttäjältä. Koulumaali -pääkäyttäjät sopimushenkilöstön osalta:

IU-PELA Toni Nurmivaara toni.nurmivaara@pelastustoimi.fi

KU-PELA Antti Soila antti.soila@vakehyva.fi

LU-PELA Niko Mättö niko.matto@pelastustoimi.fi

UPL Johanna Vuorensyrjä johanna.vuorensyrja@upl.fi

Palokuntien peruskoulutussuunnitelmat 2023

Liitto järjestää vapaaehtoispalokuntien pelastushenkilöstön peruskoulutusta Itä-, Keski-, ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten alueella.

Nro Kurssi

P11 Pelastustoiminnan peruskurssi

P12 Savusukelluskurssi

P13 Palokuntien Ea

P14 Palokuntien ensivastekurssi

P15 Tieliikennepelastuskurssi

P16Öljyvahingontorjuntakurssi

P17 Pintapelastuskurssi

P18 Sammutustekniikkakurssi

PVAT

Nro Kurssi

V31 Pelastustoiminnan peruskurssi

N51 Pelastustoiminnan peruskurssi

N512 Pelastustoiminnan peruskurssi (tarvittaessa)

V32 Savusukelluskurssi

N32 Savusukelluskurssi

V33 Palokuntien EA-kurssi

V331 Palokuntien EA-kurssi

V35 Tieliikennepelastuskurssi

H35 Tieliikennepelastuskurssi

N36 Öljyvahingontorjuntakurssi

Sammutustekniikkakurssi

PVAT

Nro Kurssi

E11 Pelastustoiminnan peruskurssi

L11 Pelastustoiminnan peruskurssi

E12 Savusukelluskurssi

L13 Palokuntien EA-kurssi

E13 Palokuntien EA-kurssi

L14 Tieliikennepelastuskurssi

E15 Ensivastekurssi

L16 Öljyvahingontorjuntakurssi

E19 Pintapelastuskurssi

Sammutustekniikka

PVAT