Vastaavan kouluttajan ohjeita

Palokuntakoulutuksessa liitto noudattaa Pelastusopiston opetussuunnitelmaa sekä kouluttajan ohjetta soveltuvin osin.

Kouluttajina toimivat pelastuslaitosten nimeämät kouluttajat ja heidän kanssa tehdään työsopimukset pelastusliiton kanssa.

Täältä löydät palkkiolomakkeen.

Opetuspalkkiot:

  • Oppitunti (OT) ja harjoitustunti (HT) 38,50 €/tunti – sisältävät oppi-ja harjoitustuntien normaalit järjestelytunnit.
  • Muut erikseen etukäteen sovittavat järjestelytunnit 27,50 €/tunti

Vastaavan kouluttajan palkkio

Kesto/pv Tunnit Palkkio
0,5 – 1 4-8 55 €
2 – 49-32110 €
5 – 833-64165 € (Pelastustoiminnan peruskurssi ja Savusukelluskurssi)
14 – 15yli 64220 € (Ryhmänjohtajakurssi)