Uudenmaan Pelastusliiton ansiomerkit kokivat muutoksia

Etusivu > Artikkelit > UPL Blogi > Uudenmaan Pelastusliiton ansiomerkit kokivat muutoksia
Ansioristi

Uudenmaan Pelastusliitto päivitti ansiomerkkiohjeensa 1.2.2020. Samalla Uudenmaan pelastusliitolle tuli yksi uusi ansioristi lisää haettavien mitalien joukkoon. 

Haettavat ansiomitalit

Liiton ansiomitalit pysyivät ennallaan, mutta niiden arvo suhteessa SPEK:n ansiomitaleihin muuttui. Nykyinen myöntämisjärjestys vaatimustason mukaisesti on seuraava: 

  1. UPL II (ensimmäisenä haettava mitali)
  2. SPEK am
  3. UPL I
  4. SPEK am 1

Muutoksen tarkoituksena on antaa mahdollisuus hakea mitaleita niin, että kannettavien mitalien määrä kasvaa nopeammin kahteen. Aiemman ansiomerkkiohjeen mukaisesti ensimmäisenä haettiin UPL II-mitali ja sen jälkeen UPL I mitali. Saman myöntäjän mitaleista saa kantaa vain korkea-arvoisinta ja näin ollen mitalien määrä pysyi yhtenä vaikka henkilö sai kaksi huomionosoitusta. 

ANSIORISTIT

Entisen ansioristin arvo korotettiin erikoisansioristiksi. Henkilö, jolle sellainen on aikoinaan myönnetty, sai tavallaan taannehtivasti ”uuden huomionosoituksen”. Kuitenkaan uusia kunniakirjoja ei toimiteta. Vain merkin nimi ja status kohosi. 

Liitto teetti uuden ansioristin, joka sijoittuu järjestyksessä SPEK am 1 ja entisen UPL ansioristin, nykyisen erikoisansioristin väliin.

Tarkemmat ansiomerkkien myöntämisperusteet löytyvät liiton kotisivuilta ansiomerkkiohjeista.

ANSIOLEVYKKEET POISTETTIIN 

Ansiolevykkeet poistettiin kokonaan käytöstä. Niitä oli kulta, hopea ja pronssi ja ne olivat numeroituja. Niitä myönnettiin liiton toiminnassa ansioituneille. Niiden myöntäminen oli niin harvinaista, että levykkeistä päätettiin luopua kokonaan. 

HAKEMUKSET TULEE TEHDÄ AJOISSA

Liitto myöntää omien mitaliensa lisäksi suoraan SPEK am ja SPEK am 1 mitalit. Muihin SPEK:n myöntämiin mitaleihin vaaditaan Uudenmaan pelastusliiton puolto. Hakemukset tulee olla perillä SPEK:ssä 15.3. ja 15.9., joten ne on syytä olla pelastusliiton käsittelyssä ajoissa. Palokuntien vuosijuhlien valmistelut ainakin mitaliasioiden osalta täytyy siis aloittaa riittävän aikaisin. 

Muita tahoja, joista palokunnat ovat hakeneet mitaleja ovat SPPL, SSPL sekä ruotsinkieliset palokuntayhdistykset. Lisätietoja merkkien myöntämisperusteista ja säännöistä löytyvät järjestöjen sivuilta. 

MITALIEN HAKU KANNATTAA SUUNNITELLA PALOKUNNISSA HYVIN 

Palokuntien kannattaa tehdä vuosittain ylläpidettävä suunnitelma mitalien anomisista ja saanneista, sillä niitä myönnetään pääsääntöisesti ansiomerkkiohjeen mukaisessa järjestyksessä. Vaikka henkilön ansiot riittäisivätkin, mitalien myöntämisjärjestyksestä on selvät säännöt. Erityisen painavista syistä tästä säännöstä voidaan poiketa. Hyvällä suunnittelulla voidaan anoa mitaleja säännöllisesti koko uran ajan ansioiden karttuessa. 

Ansiomerkit eivät ole syntymäpäivälahjoja, joten niitä ei myönnetä saajan omissa vuosipäiväjuhlissa jaettavaksi. Pelkkä pitkä palvelusaika ei myöskään ole mitalin myöntämisen peruste, sitä varten on palvelusvuosimerkit. Ansiomerkkejä ei saada vaan ne ansaitaan. Ylimmät mitalit vaativat merkittäviä, kiitettäviä suorituksia, ehkä kansallista yhteistyötä, asioiden kehittämistoimia riippuen mistä mitallista on kyse. Ansiomerkkihakemukset tulee siis täyttää huolellisesti ja toimittaa käsittelyyn riittävän ajoissa.

Aulis Partanen

Lue myös