Uudenmaan Pelastusliiton varsinainen kevätkokous pidettiin torstaina 22.4.2021

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Uudenmaan Pelastusliiton varsinainen kevätkokous pidettiin torstaina 22.4.2021

Liiton kokous järjestettiin hybridikokouksena eduskunnan hyväksymän säädöksen turvin. Lähikokous pidettiin Espoon Omnian auditoriossa, jossa paikalla oli Aluehallintoviraston suosituksen rajoissa kuusi henkilöä, muut kokousosallistujat osallistuivat etäyhteydellä. Liiton puheenjohtaja Jyrki Landstedt toivotti etäyhteyden välityksellä kaikki tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lähikokoukseen saapunut Antti Lausamo (Hyvinkään VPK), toiminnanjohtaja Teresa Pentikäinen toimi esittelijä ja liiton koulutuspäällikkö Johanna Vuorensyrjä etäyhteydellä sihteerinä, liiton järjestöpäällikkö Sari Tuuri-Salonen fasilitoi etäyhteyttä.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus. Vuosi oli poikkeuksellinen Covid-19 pandemian takia ja liiton talous painui -6 356,03 € alijäämäiseksi. Vuonna 2020 varsinaiset kokoukset yhdistettiin yhdeksi lokakuussa järjestetyksi kokoukseksi. Liiton hallitus kokoontui 8 kertaa, joista syksyn kokoukset järjestettiin hybridikokouksina. Liitto siirtyikin vuonna 2020 käyttämään pilvipalveluita kuten One Drive, SharePoint ja Teams.

Järjestötoiminnan puolella useita lähitilaisuuksia peruuntui vuonna 2020. Liitto järjesti vuonna 2020 yhteensä 10 webinaaria, joihin osallistui 650 henkilöä. Nuorille saatiin järjestettyä keväällä talvileiri sekä kolme kilpailua. Syksyllä järjestettiin Nuoriso-osaston johtajakurssi ja Kouluttajakurssi. Järjestötoimikunta kokoontui neljä kertaa, sen alainen naisjaos myös neljä kertaa.

Uudenmaan Pelastusliitto järjesti sopimuspalokuntalaisille yhteensä 26 koulutusta, joista peruskursseja oli 16kpl. Ensimmäistä kertaa koulutuksia järjestettiin myös etäkoulutuksena mm. Viestiliikennekurssi. Liiton koulutuspäällikkö edusti koulutuksen järjestäjiä valtakunnallisessa kehittämisverkostossa.

Siviilivalmiustoimikunta kokoontui vuonna 2020 kerran. Asumisen turvallisuuden kouluttamiseen luotiin valmentajakonsepti sekä heidän käyttöönsä valmennusaineistoa 20 eri aiheesta. Valmennuksia toteutettiin yhteensä 61 kpl, lisäksi toteutettiin 24 valmennusta, joissa pääsi käyttämään sammuttimia. UATP-kiertue pelastuslaitoksille tavoitti 683 henkilöä. Pelastuskoirayhdistyksen järjestivät 688 koulutustilaisuutta, etsintään johtaneita tehtäviä oli 20. Onnettomuuksien ehkäisyn ja turvallisuusviestinnän toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran.

Suurleiri 2022 hanke käynnistettiin yhdessä Helpen ja FSBr:n kanssa keväällä. Elokuussa projektipäällikkö aloitti osa-aikaisena työntekijänä Uudenmaan Pelastusliitossa. Leirille luotiin oma toimintafilosofia. Syksyn aikana valittiin leiritoimikunta sekä valittiin nuorista kuusi kokemusasiantuntijaa. Leiritoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Leirin virallisena viestintäkanavaksi avattiin verkkosivu palokuntaleirit.fi.

Toimintakertomus hyväksyttiin liitelisäyksillä. Liitteiksi lisätään luettelona työntekijät nimeltä, kaikki jäsenet nimeltä sekä yksittäisten koulutusten osallistujamäärät.

Tilinpäätöksessä näkyi selkeästi poikkeava vuosi. Toimintoja oli jouduttu perumaan, joten sekä tulot että menot olivat vähäisempiä aikaisempaan vuoteen verraten. Taloudessa näkyi kuluina pilvipalveluihin siirtyminen. Lisäksi Suurleiri 2022 talous tapahtuu osana liiton taloutta. Tämä näkyy yksittäisten kohdissa vertailtaessa aikaisempaan vuoteen. Suurleiri 2022 sai Palosuojelurahastolta myönnetystä tuesta 30 %, jonka käyttämätön osa siirtyi ennakkona vuodelle 2021. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja eivät löytäneet huomautettavaa. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus.

Varsinaisessa kokouksessa päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2022 pitää samana kuin vuonna 2021.

Muissa asioissa esitettiin sääntömuutosta kahteen sääntökohtaa, etäyhteydellä osallistumisen mahdollistamiseksi. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että säännöissä on muitakin kohtia, jotka olisi hyvä tarkistaa ja muuttaa. Jotta kokousta ei venytettäisi muiden sääntökohtien muuttamisen keskustelulla, vedettiin sääntömuutosehdotus pois. Keskustelussa todettiin, että on syytä perustaa pieni ryhmä, joka käy liiton säännöt kokonaisuudessaan läpi ja tuodaan kokonaisvaltainen päivitys omana esityksenään seuraavaan varsinaiseen kokoukseen.

Kokouksen päätyttyä testattiin sähköistä Hejmo -äänestysjärjestelmää kahden äänestyksen turvin. Todettiin, että äänestysjärjestelmä on käyttäjälle yksinkertainen ja selkeä. Järjestelmä sallii sekä avoimen, että suljetun äänestyksen.

Liitto kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita!

Lue myös