Leiriläisten liikkuminen palokuntanuorten suurleirillä, Case: Eldis22

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Leiriläisten liikkuminen palokuntanuorten suurleirillä, Case: Eldis22

Pietari Muurinen teki opinnäytetyönsä (Hämeen Ammattikorkeakoulu) aiheesta Leiriläisten liikkuminen palokuntanuorten suurleirillä, ja siihen kesällä 2022 toteutettu palokuntalaisten suurleiri Eldis 22 Malmilla tarjosi täydelliset puitteet.

Työn tavoitteena oli selvittää, miten leirin järjestäminen tällä leirillä oli onnistunut ja miten itse nuoret kokivat leirin suunnittelun sekä rakentamisen onnistuneen leiri-infran ja välimatkojen osalta. Tämän tiedon pohjalta opinnäytetyön tarkoituksena on tarjota mitattua dataa, jolla luoda pohjaa koulutusleirien suunnitteluohjeiden laatimisen tueksi sekä antaa vinkkejä, huomioita ja oivalluksia suur- ja koulutusleirien seuraaville järjestäjille.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Uudenmaan Pelastusliitto, joka toimi myös Eldis22-suurleirin hallinnollisena järjestäjätahona.

Opinnäytetyön pääset lukemaan TÄSTÄ

Kerro vähän itsestäsi, kuka olet?

Nimeni on Pietari Muurinen, olen kahden lapsen isä ja siviiliammatissani toimin veturinkuljettajana. Tänä vuonna täytän 30 vuotta ja olen kotoisin Helsingistä, jossa toimin aktiivisesti Malmin vapaaehtoisessa palokunnassa. Kokemusta palokuntaharrastuksesta on kertynyt kohta 20 vuotta ja tämän aikana olenkin toiminut lukuisissa erilaisissa tehtävissä: nuorten parissa kouluttajasta osastonjohtajaan, operatiivisella puolella sammutusmiehestä savusukeltavaan ryhmänjohtajaan, yhdistystoiminnassa sihteerinä sekä hallituksen jäsenenä ja nyt myös palokunnan varapäällikkönä. Olen perehtynyt myös palokunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoihin sekä toimin palokuntamme yhtenä häirintäyhdyshenkilönä sekä hälytysosaston varajohtajana. Vaikutan myös alueellisessa nuorisotyössä Helsingin pelastusliiton nuorisotyövaliokunnan sihteerinä.

Mistä syntyi idea tehdä tästä aiheesta opinnäytetyö?

Työ muotoutui opinnäytetyöksi hieman ”vahingossa.” Seurasin suurleirin järjestelyitä varsin läheltä, sillä meidän palokunnastamme oli useita jäseniä leirin johtoryhmässä sitä suunnittelemassa. Opiskelen Hämeen Ammattikorkeakoulussa liikennealan insinööriksi ja leirin järjestelyiden aikaan olimme käyneet juuri lävitse liikkumisen mittausta ja liikennemittareita sekä tulossa oli opintoja liikkumissuunnittelusta ja sen ohjauksesta. Laskin yhteen 1+1 ja näin mahdollisuuden yhdistää opinnot sekä kiinnostuksen harrastustoiminnan kehittämiseen ja leirityön edistämiseen, jonka pohjalta aluksi ehdotin kouluun tällaista kesäprojektia aiheesta, mikäli saisin mittalaitteita lainaan. Tästä innoittuneena opettajat ehdottivat takaisin, että tekisinkö aiheesta varsinaisen opinnäytetyön. Tämän pohjalta ehdotin asiaa leiripäällikölle Samuelille ja leirin projektipäällikölle Valtterille, joka lupautui myös opinnäytetyöni ohjaajaksi, näin ”työnantajan” edustajan roolissa.

Oliko leiriläisten liikkumista suurleireillä tutkittu aikaisemmin?

Vastaavia tutkimuksia leiriläisten liikkumisesta minkään tyyppisillä leireillä, ainakaan tästä samasta liikkumisen-näkökulmasta käsin, en löytänyt tutkimushetkellä. Otin yhteyttä myös Kajo 2022 -Finnjambore partioleirin projektipäällikköön tiedustellakseni, olisivatko he partioharrastuksen parissa tehneet vastaavaa tutkimusta heidän leireillään, mutta eivät olleet hekään tehneet. Perimmäinen ajatus liikkumisdatan keräämisessä on datan hyödyntäminen tiedolla johtamisen välineenä, mistä periaatteessa voitaisiin jalostaa johtamisväline, jopa leirin aikana (esimerkiksi ohjata ihmisiä leirin toimintoihin parempaan aikaikkunaan, jolloin jonottaminen vähentyisi), mikäli tietoa saadaan analysoitua on-site. Toki myös toimintojen kävijämääristä ja käyttöasteista voidaan päätellä, mihin leireillä tulee varautua toimintojen osalta sekä havaituista ongelmakohdista voidaan ottaa jotain aina opiksi.

Minkälaisia tuloksia opinnäytetyö tuotti? Ovatko tulokset sellaisia, että niitä voidaan mahdollisesti hyödyntää alueellisilla ja/tai suurleireillä?

Opinnäytetyö tuotti lukuisia erinäköisiä huomioita leirin järjestelyiden suhteen, joita voi mielestäni hyvin soveltaa myös tulevien leirien järjestelyissä. Sanoisin, että niiden merkittävyyden määrittelee kukin lukija itse parhaiten, minkä merkitystä kukin painottaakaan eniten. Iso osa työstä käsitteli, miten asioita tehtiin ja miten asiat toteutuivat tällä suurleirillä, mutta niistäkin voi ammentaa tulevaan, mitä ja kuinka paljon vastaavan mallin toteuttaminen vaatii, voidaanko ottaa jotain opiksi sekä miten niitä kannattaa järjestää. Opinnäytetyössä on tuotu myös nuorten ääntä kuuluviin leirin järjestelyistä ja toteutuksesta, heille toteutetun kyselytutkimuksen vastausten muodossa. Viimeisessä luvussa on tiivistetty yhteenveto suosituksista, johon keräsin työn aikana heränneitä huomioita.

Oletko lähdössä ensi kesän omalle alueleirille (Stidi 2023)Padasjoelle, ilman tutkimuspaineita?

Kesäsuunnitelmani ovat olleet sen verran epävarmat, että vielä en uskaltanut leirille lupautua. Alun perin ajatuksenani oli ehdottaa samankaltaisen tutkimustoiminnan pilotointia alueellisella leirillä, mutta tämä jäi ajatuksen tasolle omien lomasuunnitelmien epävarmuuden johdosta. Katsotaan kesälomien varmistuttua, pääseekö leirille osallistumaan. 🙂

Pietari Muurinen

Lue myös