UPL:N ALUEEN ENSIMMÄINEN SAMMUTUSTEKNIIKKAKURSSI TOTEUTUNUT

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > UPL:N ALUEEN ENSIMMÄINEN SAMMUTUSTEKNIIKKAKURSSI TOTEUTUNUT

Alueemme ensimmäinen Sammutustekniikkakurssi järjestettiin Porvoossa 1.3-26.4.2023. Kyseessä on Pelastusopiston laatima uusi kurssi peruskoulutusjärjestelmään, joka sijoittuu Pelastustoiminnan peruskurssin ja Savusukelluskurssin väliin.

Sammutustekniikkakurssilla opitaan yksinkertaisimmillaan paljon erilaisia teknisiä toimintamalleja suihkuputken käytöstä savutuuletukseen. Siellä tutustutaan erilaisten sammutustyössä käytettävien välineiden toimintaan syvällisemmin. Kurssilla käsitellään laaja-alaisesti erilaisia sammutustaktiikoita nelikenttämallin kautta sekä erilaisiin rakennustyyppeihin. Kurssin jälkeen henkilöillä on ymmärrys tilannepaikalla toimimisesta ja jokaisen sammuttajan työpanoksen vaikutuksesta osana sammutustyötä. Kurssin sisältöön kuuluu myös rakennusten paloteknisiin ratkaisuihin ja laitteistoihin tutustuminen, liikennevälinepalot, vaahtosammutus ja alueellisen tarpeen mukaan valittuja aiheita.

Kurssi koostuu oppitunneista, käytännön harjoituksista, vierailukäynnistä ja oppimistehtävästä, jonka itse teetin kurssilaisilla ryhmätyönä. Kurssi ei vaadi savusukelluskelpoisuutta, vaan sillä keskitytään yleisesti sammutustaktiikkaan ja sammutustekniikan osalta työhön, jota voi tehdä paineilmahengityslaitetta hengityssuojaimena käyttäen.

Kurssi sai osakseen paljon kiinnostusta ja kurssille tulikin lähes 40 hakijaa, joista 20 valittiin kurssille. Kurssille saatiin hyvin laajasti erilaisen kokemuksen omaavia henkilöitä, joten kouluttajien lisäksi kurssilaiset keskenään pystyivät jakamaan kokemuksia. Kurssilla oli niin viime syksynä Pelastustoiminnan peruskurssin käyneitä, kuin 30 vuotta hälytystoiminnassa olleita, mutta kaikki kokivat saaneensa kurssilta uutta näkemystä ja ymmärrystä. Suosittelen kurssia ehdottomasti kaikille hälytystoimintaan osallistuville aiemmasta kokemuksesta ja osaamistasosta riippumatta!

Vastaava kouluttaja Severi Uurasmaa

Lisätietoja hälytysosastojen koulutuksista saat johanna.vuorensyrja@upl.fi ja pelastusopiston sivuilta.

Lue myös