Liiton toimikuntiin muutoksia vuodelle 2022

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Liiton toimikuntiin muutoksia vuodelle 2022

Uudenmaan Pelastusliiton hallitus on arvioinut liiton tavoitteita ja toimikuntatarpeita liiton päivitetyn strategian pohjalta. Toimikuntien halutaan toteuttavan liiton toimintaa. Toimielimet, jotka toimivat asiantuntijalähtöisesti toimihenkilöiden tukena halutaan nimikkeellisesti erottaa toimintaa toteuttavista toimielimistä. Nämä asiantuntijaryhmät nimettiin työryhmiksi. Toimikuntien alaisuudessa voi olla tarpeellinen määrä jaoksia.

Vuonna 2022 liitolla toimii kaksi toimikuntaa, nuorisotyötoimikunta ja järjestötoimikunta. Järjestötoimikunnan alaisuudessa toimii naisjaos ja veteraanijaos. Toimikuntien ja jaosten tehtävänä on edesauttaa ja toteuttaa liiton alueella monipuolisesti toimintaa. Henkilöt toimikuntiin ja jaoksiin voidaan hakea avoimella haulla.

Toimikuntien ja jaosten lisäksi liitolla on kaksi työryhmää; koulutustyöryhmä, joka on asiantuntijatyöryhmä palokuntakoulutusten kehittämiseksi sekä viestinnän työryhmä, joka toteuttaa viestintäsuunnitelmaa ja edelleen kehittää liiton viestintää. Lisäksi liiton hallituksen tukena toimii työvaliokunta.

Yllä mainittujen toimielinten henkilöt vahvistaa hallitus. Näiden toimielinten lisäksi liiton henkilöstö on mukana useassa muussa yhteistyöfoorumissa, joiden avulla palokuntatoimintaa kehitetään ja yhteistyötä tiivistetään.

Lue myös