Näin vastasitte UPL:n kyselyyn palokuntien koulutus- ja tukitarpeista:

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Näin vastasitte UPL:n kyselyyn palokuntien koulutus- ja tukitarpeista:

Koulutustarpeissa viestintä nousi selkeästi esille, erityisesti palokunnan ulkoinen viestintä (esim. some, rekrytointi). Myös sisäinen viestintä kiinnosti jonkun verran, samoin kriisiviestintä ja turvallisuusviestintä. Näiden perusteella syksyllä on odotettavissa viestintään liittyvää koulutusta, joko pienempinä koulutuksina tai isompana viestintä kokonaisuutena!

Palokunnan johtamiseen kaivataan myös lisäkoulutusta, koko päällystön osalta. Tukea palokunnissa kaivataan selkeästi eniten ristiriitojen ratkaisemisessa, sekä myös omaan jaksamiseen kaivataan tukea. Näihin asioihin tulemme varmasti tarttumaan.

Koulutuksen osalta olemme miettineet tulevaisuutta, missä muodossa koulutuksia tullaan järjestämään. Osa koulutuksista vaatii selkeästi lähikoulutuksen järjestämistä, mutta osan voi edelleen järjestää etänä, ja niin myös enemmistö teistä kyselyssä toivoi.

Toisaalta myös pienempiä koulutuksia muutamille palokunnille kerrallaan toivottiin, ja näitä toiveita pyrimme syksyn koulutuksissa noudattamaan.

Kysyimme myös kiinnostusta Uudenmaan alueen omaan palokuntalaispäivään, ja melkein 70% piti sitä hyvänä ideana. Tämänkin toteuttamista siis mietimme. Syyskuussahan toteutuu jo Kivijalka 2022, jossa alueen palokunnat pääsevät verkostoitumaan ja tutustumaan toisiinsa, tähän palokuntalaispäivät olisivat hyvä jatko.

Toiveita koulutuksista voi edelleen esittää, mm. lisäkoulutusta kouluttajille, muidenkin kuin nuorten, on jo esitetty. Ideoita ja toiveita voi pistää osoitteeseen sari.tuuri-salonen (@) upl.fi

Lue myös