VPK harrastuksen merkitys lapsille ja nuorille

Etusivu > Artikkelit > UPL Blogi > VPK harrastuksen merkitys lapsille ja nuorille

Harrastukset nuoren elämässä

Nykypäivän lasten ja nuorten kehitykseen vaikuttaa merkittävästi harrastukset. Niiden merkitys korostuu eritoten kasvotusten tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen, itseilmaisun sekä monipuolisen ja innostavan tekemisen tarjoajana. Harrastuksissa yhdistyy kaverisuhteiden luominen ja vaaliminen, itsensä kehittäminen, unelmien tavoittelu, vuorovaikutuksen kehittyminen ja omien vahvuuksien löytyminen.

Harrastuksilla on lisäksi suuri merkitys sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä, että syrjäytyneiden nuorten auttamisessa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö.)

Palokuntanuoret

Lähes jokaisesta vapaapalokunnasta löytyy maksutonta ja säännöllistä nuorisotoimintaa seitsemääntoista ikävuoteen saakka, joskin sen jälkeenkin täysi-ikäistynyt nuori voi jatkaa palokuntatoimintaa esimerkiksi nuoriso-osaston kouluttajana, miehistöosaston jäsenenä tai esimerkiksi nais- tai tukiosastossa. 

Nuoret pääsevät harjoituksissa valvotusti ja ikäryhmän tason mukaisesti harjoittelemaan palokuntalaisten perustaitoja, esimerkiksi alkusammutusta ja ensiapua. Lisäksi muita taitoja, kuten perusselvityksiä, savusukellusta ja tikasselvityksiä harjoitellaan säännöllisesti, osastosta ja kouluttajista riippuen. Iän karttuessa myös harjoitukset muuttuvat haastavimmiksi ja vastuu omasta toiminnasta kasvaa. 

Vapaapalokunta on maksuton harrastus, joka lisää puoleensa vetävyyttä ainakin huoltajien kohdalla, kun taloudellista painostusta ei ole. Lisäksi harrastus opettaa vastuullisuutta ja tärkeitä arkielämän taitoja, jotka tulisi olla jokaisella hallussa. Myös koulut opettavat ensiapua ja turvallista toimimista palotilanteissa, mutta palokuntanuorille toimiminen poikkeustilanteissa muodostuu rutiiniksi säännöllisen harjoittelun avulla. 

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä 

Nuoren täyttäessä 18 vuotta voi hän toimia myös hälytystehtävissä suoritettuaan ensin vaaditut kurssit ja koulutukset. Lisäksi nuoriso-osastosta kasvanut nuori on parhaassa asemassa nuoriso-osaston kouluttajissa – onhan hänellä omakohtaista kokemusta palokuntanuorena olemisesta.

Lisäksi vapaapalokuntalaisia arvostetaan myös työnhaussa ja pitkäjänteinen harrastaminen ja sen merkkaaminen ansioluetteloon on vain hyvästä: siitä myös mahdollinen työnantaja näkee, että työnhakija pystyy sitoutumaan ja toimimaan vastuullisissa tehtävissä. 

Lue myös