Sääntöjä on päivitetty 3 §:n vapaaehtoistyötuntien määräytymisen osalta niin, että tuntien kertymisen ylärajoja on poistettu ja harrastustoimintaan lasketaan myös valmisteluun ja suunnitteluun käytetty aika. Harrastustunteja kertyy toiminnasta yhdistyksen kaikissa alaosastoissa.

Uudet harrastusmerkkisäännöt on hyväksytty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen kokouksessa 17.12.2019 ja ne koskevat toimintaa, joka tapahtuu 1.1.2020 alkaen.

1 §

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueellisen jäsenliiton hallitus tai sen valtuuttama toimielin jakaa palokuntayhdistysten ehdotuksesta niiden toimiville jäsenille tunnustukseksi uutterasta palokuntatyöstä harrastusmerkin, joka annetaan:

a) III‑luokan harrastusmerkkinä 50 tunnin palokuntatyöstä

b) II‑luokan harrastusmerkkinä 200 tunnin palokuntatyöstä

c) I‑luokan harrastusmerkkinä 400 tunnin palokuntatyöstä

d) Valioluokan harrastusmerkkinä 800 tunnin palokuntatyöstä,

e) Ansioluokan harrastusmerkkinä 1500 tunnin palokuntatyöstä

f) Erityisansioluokan harrastusmerkkinä 3000 tunnin palokuntatyöstä

g) Suurluokan harrastusmerkkinä 5000 tunnin palokuntatyöstä

h) Mestariluokan harrastusmerkkinä 10000 tunnin palokuntatyöstä

Suurluokan tai mestariluokan harrastusmerkki voidaan myöntää tunnustuksena erittäin merkittävästä pitkäaikaisesta osallistumisesta vapaaehtoiseen palokuntatyöhön toimintaan käytetystä tuntimäärästä riippumatta.

2 §

a) III‑luokan harrastusmerkkinä on kuparinen letkukieppi, jossa on ristikkäin suihkuputki ja tulisoihtu (vaihtoehtoisesti voidaan merkkiin lisätä suihkuputken ja tulisoihdun väliin kirjaimet ”VPK”, ”FBK”, ”TPK” tai ”IBK”) ja luokkatunnuksen numero III. Liitin, suihkuputki ja soihdun tuli ulkonevat kiepistä. Letkukiepin halkaisija on 30 mm.

b) II‑luokan harrastusmerkissä on luokkatunnuksena numero II, ja itse merkki on hopean värinen.

c) I‑luokan harrastusmerkki on kullanvärinen ja luokkatunnuksena on numero I. Suihkuputki, tulisoihtu ja kirjaimet ovat emaloidut.

d) Valioluokan harrastusmerkki on edellisen kaltainen, mutta luokkatunnuksena siinä on ranskanlilja.

e) Ansioluokan harrastusmerkki on edellisen kaltainen, mutta luokkatunnuksena siinä on tammenlehvä.

f) Erityisansioluokan harrastusmerkki on edellisen kaltainen, mutta luokkatunnuksena siinä on laakeriseppele.

g) Suurluokan harrastusmerkki on kokonaan punaiseksi emaloitu, luokkatunnus S (vaihtoehtoisesti voidaan merkkiin lisätä suihkuputken ja tulisoihdun väliin kirjaimet ”VPK”, ”FBK”, ”TPK” tai ”IBK” kullanvärisinä). Kiepissä kullanvärinen reunus. Sitä kannetaan 30 mm levyisessä nauhassa, jonka vihreällä pohjalla on 2 mm keltaiset pystyjuovat 5 mm välein.

h) Mestariluokan harrastusmerkin letkukiepin halkaisija on 35mm, se on kokonaan punaiseksi emaloitu, luokkatunnuksena palokuntatähti (vaihtoehtoisesti voidaan merkkiin lisätä suihkuputken ja tulisoihdun väliin kirjaimet ”VPK”, ”FBK”, ”TPK” tai ”IBK” kullanvärisinä) . Kiepissä kullanvärinen reunus. Sitä kannetaan 30 mm levyisessä nauhassa, jonka vihreällä pohjalla on 2 mm keltaiset pystyjuovat 5 mm välein. Nauhalaatan nauhaan kiinnitetään tunnukseksi kullanvärinen palokuntatähti.

3 §

Sääntökohta 3§ on päivitetty 17.12.2019.

Palokuntayhdistyksen hallitus tekee ehdotuksen harrastusmerkeistä kirjallisesti liitolle vähintään kuukautta ennen luovutustilaisuutta. Ehdotuksesta on selvittävä merkinsaajan nimi, harrastustuntimäärä sekä aika, jonka kuluessa tuntimäärä on saavutettu. Harrastustunteja laskiessa on huomioitava:

a) Palokuntayhdistys voi tehdä harrastusmerkkiehdotuksensa vain jäsentensä niistä harrastustunneista, jotka on tehty sen tai jonkin muun palokuntayhdistyksen jäsenyydessä. Harrastustunteja kertyy toiminnasta yhdistyksen kaikissa alaosastoissa.

b) Palokuntayhdistyksen jäsenten harrastustunteja laskettaessa käytetään harrastusmerkkisääntöjä tässä esitetyllä tavalla soveltaen.

c) Harrastustunneiksi voidaan laskea hälytystoimintaan, koulutukseen, muonitukseen, leireihin, kilpailuihin, hallinnon kokouksiin, varainhankintaan, valistustoimintaan sekä em. valmisteluihin käytetty todellinen aika.

d) Niistä tunneista, joista maksetaan rahallista korvausta, ei harrastustunteja saa laskea.

e) Palokuntayhdistyksessä, jossa aikaisemmin ei ole merkitty harrastustunteja muistiin, hyväksytään harrastustunnit vain siitä lähtien, kun kirjanpito niistä on aloitettu. Jos on olemassa muunlaista kirjanpitoa, saadaan harrastustunnit niiden mukaan laskea taannehtivasti enintään viideltä (5) vuodelta.

f) Palokuntayhdistyksen on pidettävä harrastustuntikirjanpitoa sekä luetteloa harrastusmerkkien saajista, ja vastattava siitä, että merkinnät ovat oikein ja totuudenmukaisia.

h) Pelastusliiton on luetteloitava harrastusmerkkien saajat, mistä syystä palokuntayhdistysten on ilmoitettava toiminnanjohtajalle harrastusmerkkiluetteloon tulleet muutokset heti muutoksen tapahduttua.

4 §

Palokuntayhdistys maksaa jäsentensä harrastusmerkit. Saadessaan seuraavan luokan harrastusmerkin, luovuttaa saaja edellisen luokan merkin palokuntayhdistykselleen. Tässäkin tapauksessa on asiasta ilmoitettava liitolle.

5 §

Harrastusmerkkiä kannetaan palokuntapuvussa oikean rintataskun kohdalla. Vain yhtä harrastusmerkkiä käytetään kerrallaan. Suur- ja mestariluokan harrastusmerkkiä kannetaan palokuntapuvussa vasemman rintataskun kohdalla, kuten kunniamerkkiä. Mikäli kantajalla on muitakin nauhassa kannettavia ansio‑ tai kunniamerkkejä, kannetaan suur- tai mestariluokanluokan harrastusmerkkiä äärimmäisenä vasemmalla.

6 §

Suur- ja mestariluokan harrastusmerkin myöntää harrastustuntien perusteella pelastusalan liiton hallitus ja erityisten ansioiden perusteella Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallitus.
Mestariluokan merkit jaetaan alueellisessa tai valtakunnallisessa jakotilaisuudessa.
Tarkempia tietoja harrastusmerkeistä ja sääntöjen soveltamisesta saa pelastusalan liitoilta tai Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:stä.

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen kokouksessa 15.12.2000.