Liitto toteutti yhdessä Perttu Halosen kanssa (Helsingin VPK:n päällikkö sekä erityisasiantuntija Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa) webinaarin kyberturvallisuudesta 13.4.2023.

Tällä sivulla on tallenne webinaariin, Perttu Halosen webinaarissa esittämä materiaali, sekä Pertun laatimat ennakko- ja kotitehtävät. Kokonaisuutta voi käyttää esim. palokunnalla koulutusmateriaalina, tai itseopiskeluun.

Paras tapa käyttää materiaalia koulutuksena on tehdä esitehtävä yhtenä iltana, katsoa webinaarin tallenne toisena ja tehdä lopputehtävä kolmantena. Silloin aivot ehtivät levätä ja alitajunta työstää opittuja asioita.

Koulutuksen jälkeen osaat:

1. kuvailla tietoturvallisuuden, digitaalisten tietojärjestelmien, fyysisen ympäristön ja organisaation toiminnan jatkuvuuden suhdetta toisiinsa (kyberturvallisuuden määritteleminen),
2. antaa esimerkkejä sopimuspalokunnan kyberturvallisuuden uhkista,
3. antaa esimerkkejä kyberuhkien torjunta- ja puolustuskeinoista,
4. selittää tietoturvallisuuden ja tietosuojan yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia,
5. luetella tietoturvallisuuden tavoitteet,
6. nimetä joitakin hyviä kyberturvallisuutta koskevan tiedon lähteitä,
7. palauttaa mieleen joitakin sopimuspalokunnalle relevantteja kyberturvallisuutta koskevia lakeja, sopimuksia ja viranomaisohjeita.

Webinaarin kutsussa ollut esitehtävä:

Lue ennen webinaaria jokin Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksista <https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/viikkokatsaus>. Pohdi sen jälkeen itsenäisesti tai kaverisi kanssa ja kirjoita muistiin:

  1. Oletko palokunnassa törmännyt viikkokatsauksessa käsiteltyihin asioihin? Miten asia hoidettiin?
  2. Pidätkö todennäköisenä, että jokin viikkokatsauksessa käsitelty asia tapahtuisi palokunnassasi lähitulevaisuudessa? Miten siihen silloin reagoitaisiin?
  3. Mitä asioita kyberturvallisuus mielestäsi tarkoittaa?

Materiaalit

Webinaarin luentoon pääset TÄSTÄ (kesto 1 tunti 4 min) ja luentomateriaaliin TÄSTÄ

Tässä on vielä kotitehtävä, jonka avulla toivomme sinun saavan toteutuskelpoisia ideoita palokuntasi kyberturvallisuuden parantamiseen. Jos teit edellä olevan kotitehtävän ja katsoit webinaarin tallenteen keskittyneesti, saat tästä tehtävästä hyödyllisiä tuloksia noin 30 minuutin työskentelyllä. Tässä viestissä on myös ohjeet oppimisen itsearviointiin.

Kotitehtävä webinaarin jälkeen:

Tutustu Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen laatimaan harjoitusskenaarioon ”Henkilötietojen tietovuoto” (https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/s/kyberharjoitusskenaariot/skenaariot/2020/henkilotietojen-tietovuoto) tai johonkin muuhun sinua kiinnostavaan skenaarioon keskuksen harjoitusskenaariopankissa.

  1. Mieti, miten skenaariossa kuvattu ei-toivottu tilanne voisi palokuntasi kohdalla tai omalla kohdallasi toteutua. Kirjaa toteutumista edistävät asiat miellekartaksi (https://fi.wikipedia.org/wiki/Miellekartta).
  2. Kertaa webinaarin sisältöä liitteenä olevien esitelmäkalvojen avulla. Kirjaa samaan miellekarttaan keinoja, joilla skenaarion toteutumista voitaisiin ehkäistä, ja joilla skenaarion tilannetta voitaisiin saada hallintaan.
  3. Mieti, onko tunnistamiasi riskinhallintakeinoja jo käytössä. Voitaisiinko vielä puuttuvia keinoja ottaa käyttöön?

Oppimisen itsearviointi:

OsaamistavoiteOppimisen ja osaamisen arviointi
1. kyberturvallisuus-käsitteen ymmärtäminen (taso 2)Harjoitustyö (esitehtävä) on tehty Keskusteluun osallistuminen webinaarissa
2. uhkien ymmärtäminen (taso 2)Harjoitustyö (esitehtävä) on tehty Keskusteluun osallistuminen webinaarissa
3. puolustuksen ymmärtäminen (taso 2)Harjoitustyö (esitehtävä) on tehty Keskusteluun osallistuminen webinaarissa
4. tietoturvan ja tietosuojan muistaminen (taso 1)Keskusteluun osallistuminen webinaarissa Miellekartta tehty (webinaarin jälkeen)
5. tietoturvallisuuden tavoitteiden muistaminen (taso 1)Keskusteluun osallistuminen webinaarissa Miellekartta tehty (webinaarin jälkeen)
6. hyvien tiedonlähteiden muistaminen (taso 1)Miellekartta tehty (webinaarin jälkeen)
7. lakien ja ohjeiden muistaminen (taso 1)Miellekartta tehty (webinaarin jälkeen)