Ajatuksia etäkouluttamisesta

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Ajatuksia etäkouluttamisesta

Vuonna 2020 minulta peruuntui kaikki Uudenmaan pelastusliiton kevään kurssit, korona rajoituksien takia. Johanna Vuorensyrjä otti yhteyttä minuun ja kysyi, olisiko mitään kurssia mahdollista pitää etänä. Vastasin hetken mietittyäni, että viestiliikennekurssi olisi varmaan mahdollista toteuttaa. Muutaman päivän päästä sain Johannalta tiedon, että kurssin voisi järjestää. Mietin hetken asiaa ja ilmoitin ottavani haasteen vastaan, koska muut kouluttajat olivat myös kurssin järjestämisen kannalla. Siitä lähti minun ensimmäisen etänä pidettävä kurssin suunnittelu eteenpäin. Aikaisemmin en ollut luonut mitään kurssia tai muutakaan verkossa pidettyä tilaisuutta itse. Tietysti kokouksissa ja koulutuksissa olin ollut työnpuolesta mukana, sekä muidenkin järjestämissä tilaisuuksissa. Kuitenkin olen aina halunnut olla kehittämässä ja oppimassa uutta, joten kynnys lähteä toteuttamaan kurssia, ei ollut minulle mitenkään iso haaste.

Tomi Laaksonen ja Petri Maunula tulivat kouluttajiksi kurssille, niin kuin he ovat olleet jo yli kymmenen vuotta muutenkin minun järjestämillä kursseilla. Tomi ja Petri ovat toimineet paloesimiehen tehtävissä pitkään. Kouluttajien kanssa tehtiin useampia kokeiluja ja päädyttiin käyttämään skype for business sovellusta. Tomilla oli kokemusta Teams sovelluksesta, joten kokeilimme myös sitä vaihtoehtona. Teams sovelluksessa ilmeni ääni ongelmia, joita ei pystytty ratkaisemaan. Tästä syystä päädyimme pitämää koulutuksen skype sovelluksen kautta. Itse en ollut pitänyt moneen vuoteen viestiliikennekurssia, mutta materiaalia asiasta löytyi kuitenkin aika hyvin. Lisäksi olen työn puolesta paljon tekemisissä viestiliikenteen kanssa, joten se helpotti sisällön luomista.

Kurssin valmisteluihin meni kuitenkin aika paljon aikaa, koska kaikki piti luoda verkossa jaettavaksi. Lukuisia puheluita muille kouluttajille, tuli sisältöä tehdessä. Minua helpotti tietysti se, että Tomi ja Petri ovat todella ammattitaitoisia pitkän linjan kouluttajia. Materiaalin näkymän tarkistin luomalla itselleni kokouksen ja jaoin esityksen toiseen tietokoneeseen. Näin sain näkymän, miltä se näyttäisi koulutettaville. Tämä oli todella tarpeellinen, koska näkymä ei ollut itselläni sama, kuin koulutettavilla. Monesti esitys näkyi aivan liian pienenä tai esitys oli epäselvä.

IMG_0245_22.jpgVarsinainen teoriakoulutus sujui ihan kohtalaisesti, mutta ensimmäisen illan jälkeen niskat olivat aika jumissa. Toisena iltana olin tehnyt muutoksia näytön sijoitteluun, joten ergonomiset asiat kannattaa huomioida. Alkuun myös ”höpöttäminen” tietokoneen näytölle tuntui aika oudolta, kun ei näe koulutettavia. Siihen kuitenkin tottui aika nopeasti ja kurssilaisten kommentit, sekä kysymykset väliin ovat hyviä hiljaisuuden keskellä. Kannattakin pyytää koulutettavia olemaan aktiivisia, jottei vain kouluttaja puhu. Kahden tietokoneen käyttö oli mielestäni hyvä ratkaisu. Näin toiselta koneelta mitä koulutettavat näkevät. Myös viestit näkyivät siinä, mitä en oman esityksen aikana nähnyt esittävältä koneelta. Suurimman ongelman aiheutti käytännön harjoittelu. Kouluttaja ei näe mitä koulutettavat tekevät, joten asioiden on syytä olla hyvin yksinkertaisia. Toisella pidetyllä kurssilla, tuli myös puheryhmä ongelma esiin. Eri aluelaitosten harjoituspuheryhmät, eivät toimineet keskenään. Joten teknisten asioiden varmistamien, on todella tärkeää. Puhelinnumerot (virve)olin etukäteen pyytänyt kurssilaisilta ja se oli aivan välttämätöntä, koulutuksen onnistumisen kannalta. Lähetin myös koulutettaville etukäteen materiaalia, josta selvisi harjoituksen käytäntöjä. Esimerkiksi puhelimella lähetettävät vietit, kuka lähettää ja kenelle.

Etukäteen lähetetyt ohjeet, katsoin toimivaksi tavaksi. Ennen kurssia, pidin kokeilun yhteyksien toimivuuden varmistamiseksi. Tämä osoittautui tarpeelliseksi, sillä muutamilla oli teknisiä ongelmia kokeiluissa. Kurssin alkaessa, kaikki olivat saaneet yhteydet toimimaan. Kurssin aikana muutaman kerran, tuli yhteys ongelma kurssilaisten puollella.  Sulkemalla sovellus ja uudelleen liittymällä, asia korjaantui. Video esitysten lähettäminen osoittautui myös haasteeksi. Kuva pätki ja muutenkaan, ei toiminut jaettavana hyvin. Kuitenkin saimme pidettyä kaksi kurssia ja palaute oli hyvää. Eniten palautteessa haluttiin käytännön osuutta lisää.

Tänä vuonna pidimme, viestiliikennekurssin myös etänä. Kehitystä on tullut ja kurssi toteutettiin Teams sovelluksen kautta. Kokeiluissa myös videoiden lähettäminen toimi osittain, joten siinäkin asiassa on edistystä tullut. Uudenmaan pelastusliiton järjestämän teams koulutuksen kautta, kurssin toteutus oli vieläkin helpompaa. Koulutuksen hyöty itselleni oli ainakin tarpeellinen. Kyselyiden, kokeiden -ja työryhmien luominen, tuo helpotusta kurssin pitämiseen. Koulutuksessa pidettiin lyhyitä, noin 20 minuutin rastikoulutuksia teams ryhmissä. Lyhyet rastit, ovat ajankäytön hallitsemiseksi helpompia toteuttaa. Kouluttajat olivat samat, joten yhdessä kehitimme ja suunnittelimme kurssia.

Etäkoulutusta on mielestäni mielenkiintoista järjestää jatkossakin, lähiopetuksen rinnalla. Mikäli joku miettii uskaltaako lähteä järjestämään koulutusta etänä, niin rohkeasti vaan tekemään. Ei se alku hämmennyksen jälkeen, ole mitenkään vaikeaa. Tulevaisuudessa uskon koulutuksien siirtyvän, enemmän etäkoulutuksen suuntaan. Tästä on jo hyvänä esimerkkinä, koulumaalin koulutusjärjestelmä. Tästäkin syystä, on hyvä lähteä nyt opettelemaan asiaa. Samalla toivon myös, että lähiopetus ei kokonaan lopu teoriankaan osalta. Lähikoulutus koulutettaviin, on kuitenkin tärkeä osa oppimisen havaitsemisen kannalta.  

Mikäli korona rajoitukset eivät estä, peruskurssi (sammutustyökurssi) järjestetään maaliskuussa 2021. Kurssin teoriaosuus, pidetään myös tällöin etäkoulutuksena.

Tässä ajatuksiani etäkoulutuksesta

Ari Laaksonen

paloesimies

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

Lue myös