Palosuojelurahasto uudisti hakuohjeistusta sopimuspalokunnille

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Palosuojelurahasto uudisti hakuohjeistusta sopimuspalokunnille

Uudistetut ohjeistukset sopimuspalokuntien erityisavustuksista kalustohankkeisiin sekä pienavustushankkeisiin vuodelle 2021

Sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2021 

Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kalustohankehaussa on mahdollista hakea avustusta ainoastaan kalustoon, jota ei ole maksettu ennen 31.12.2020. 

Avustusta voidaan myöntää sopimuspalokunnille ja muille vastaaville yhteisöille, jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen kanssa, mukaan lukien tehdas-, laitos- ja sotilaspalokunnat. Tehdas-, laitos- ja sotilaspalokuntien osalta avustuksen tarvetta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon pelastuslaitoksen hälytystehtäviin osallistuminen. 

Pääsääntöisesti tehdas- laitos-, ja sotilaspalokunnille voidaan myöntää avustusta korkeintaan 20 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. 

Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 20 000 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 20 000 euron kalustohankkeisiin haetaan avustusta sopimuspalokuntien pienavustushaun kautta. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää kalustohankeavustusta ainoastaan sellaisiin miehistöajoneuvoihin, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle (ajoneuvolaki 20 §). 

Pelastuslaitokset toimittavat Aluehallintovirastolle rakennus- ja kalustohankkeet. Sopimuspalokuntien on pääsääntöisesti toimitettava hakemus pelastuslaitokselle tammikuun 2021 aikana. Tarkista oman pelastuslaitoksesi aikataulu! 

Tarkemmat ehdot löytyvät kalustohakukirjeestä:

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Kalustohankkeet-2021-hakutiedote_final.pdf

Kalustohankkeiden hakulomake:

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Kalustohakulomake-2020-1.doc

Sopimuspalokuntien pienavustushankkeet, alle 20 000 € 

Pienavustus on korkeintaan 40 % avustettavan hankinnan hyväksyttävistä kustannuksista. 

Avustusta ei myönnetä, mikäli pelastuslaitos ei ole puoltanut avustushakemusta tai avustuksen kohde on palokuntasopimuksessa määritelty pelastuslaitoksen vastuulle. 

Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia varuste- ja kalustohankintoja. Avustuksia myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. 

Pienavustusta voidaan hakea ilman erillistä hakuaikaa ympäri vuoden. Avustushakemus tulee olla perillä rahastossa viimeistään vuoden kuluttua hankinnan maksamisesta. 

Muutoksia edelliseen hakukirjeeseen: 

  • Pienavustusten hintaraja on nostettu 20 000 euroon (sis. alv). Pienavustushakemuksen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 500 euroa (sis. alv). Tämän alle jääviä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 
  • Yksittäisen pienavustushankinnan arvo tulee olla vähintään 20 euroa. 
  • Avustushakemus tulee olla perillä rahastossa viimeistään vuoden kuluttua hankinnan maksamisesta. 
  • Avustusta on mahdollista hakea myös dronen hankintaan. 
  • Palomiesyhdistyksille voidaan myöntää avustusta samoin perustein kuin sopimuspalokunnille 
  • Saman paloaseman korjaustoimenpiteisiin on mahdollista myöntää täysimääräinen pienavustus enintään joka kolmas vuosi. Isompiin rakennushankkeisiin tulee hakea avustusta rakennushankehaun kautta. 
  • Haettava avustus pyöristetään alaspäin lähimpään euroon, senttejä ei ilmoiteta. 
  • Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. 

Sopimuspalokuntien pienavustuksista lisää omalla sivulla:

Tutustu hakutiedotteeseen ennen hakemuksen lähettämistä:

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Pienavustusten-hakutiedote-2021.pdf

Lue myös