Nuoriso-osaston kouluttaja- ja johtajakurssit toteutuivat syksyllä UPL:n nuorisotyötoimikunnan järjestäminä!

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Nuoriso-osaston kouluttaja- ja johtajakurssit toteutuivat syksyllä UPL:n nuorisotyötoimikunnan järjestäminä!

Vihdoin päästiin kouluttamaan palokuntien nuoriso-osastoille uusia kouluttajia ja osastonjohtajia – ilman mitään rajoituksia. Nuoriso-osaston johtajakurssin järjestelyistä vastaavat vuorotellen Uudenmaan Pelastusliiton, Helsingin Pelastusliiton (HELPE) ja Kaakkois-Suomen Pelastusalan liiton (KASPELI) nuorisotyötoimikunnat, ja tänä syksynä oli UPL:n järjestämisvuoro. Nuoriso-osaston kouluttajakursseja UPL:n alueella on toteutettu vuosittain.

Kurssinjohtajana molemmilla kursseilla toimi kokenut kouluttaja, liiton nuorisotyön koulutusohjaaja Kristian Hassel. Suuri kiitos kuuluu koko kouluttajaporukalle sitoutumisesta kurssien vetämiseen. Kouluttajakurssi itsessään on jo pitkä, ja osa kouluttajista koulutti molemmilla kursseilla!

Tekstissä on mainittu uusien kouluttajien ja osastonjohtajien määrä alueittain, eli KUP=Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alue, LUP=Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alue ja IUP=Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alue.

Lue TÄSTÄ tiivistetty kurssipalaute molemmista kursseista!

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi, eli NOK -kurssi järjestettiin 9.9.-9.10.
/ Metsäpirtti 9.-11.9., UPL tsto 14.9. ja 21.9., Jokelan VPK 8.-9.10.2022

Kouluttajakurssi on perinteisesti järjestetty UPL:n alueella monesta paikasta poikkeavan pitkänä. Kurssi on kuitenkin saanut aina loistavaa palautetta, joten samanmuotoisena kurssi järjestetään myös jatkossa. Parin viikonlopun aikana nuoret ryhmäytyvät, saavat uskallusta esiintymiseen ja kouluttamiseen, ja saavat paljon uusia työkaluja kun lähtevät omissa palokunnissaan nuoria kouluttamaan. Kurssille saavuttaessa oli kurssilaiset jaettu valmiiksi pienryhmiin, joissa toimittiin viikonlopun ajan. Tällä pyrittiin siihen, että kurssilaiset tutustuisivat muiden alueiden ihmisiin ja loisivat kontakteja, joista voisi olla hyötyä myös tulevaisuudessa. 

Kurssilla oli kurssinjohtajan lisäksi mukana myös viisi kouluttajaa, Antti Aitta, Veeti Mäki, Piatta Rulja, Iiris Taivainen sekä Miska Weckman.

Tänä syksynä kouluttajakurssille haki 17 nuorta, joista 16 kävi kurssin loppuun. Kouluttajia saatiin alueelle seuraavasti: KUP 10, LUP 4 ja Helsinki 2, eli ihan mukavasti.

”Kouluttajakurssi on oppimistapahtuma, joka edellyttää osallistujaltaan aktiivista osallistumista ja halua kehittyä kouluttajana. Kurssin tarkoituksena on antaa malleja kouluttamiseen ja auttaa koulutuksen suunnittelussa.”

Nuoriso-osaston johtajakurssi, eli NOJ -kurssi järjestettiin Tuusulan Metsäpirtillä 21.-23.10.2022

Johtajakurssille osallistujilla on jo kokemusta kouluttamisesta, joten tämä kurssi toteutettiin viikonlopun mittaisena. Kouluttajina toimivat kurssinjohtajan lisäksi Antti Aitta, Piatta Rulja sekä Miska Weckman.

Kurssille oli tänä vuonna yhteensä 26 hakijaa, joista 20 valittiin kurssille ja 6 varasijalle. Kurssilaisia valittaessa ensisijaisia olivat HELPE:n, KASPELI:n ja UPL:n jäsenpalokuntalaiset. Kurssilta valmistui uusia osastonjohtajia seuraavasti: LUP 5, KUP 3, IUP 2, Helsinki 4 ja Kaspeli 6. Kurssille saavuttaessa oli kurssilaiset jaettu valmiiksi pienryhmiin, joissa toimittiin koko viikonlopun ajan. Tällä pyrittiin siihen, että kurssilaiset tutustuisivat muiden alueiden ihmisiin ja loisivat kontakteja, joista voisi olla hyötyä myös tulevaisuudessa.

”Tämä ei ole mikään tavallinen kurssi vaan oppimistapahtuma, joka onnistuu parhaiten, kun kaikki osallistujat osallistuvat aktiivisesti kurssityöhön. Kurssitodistuksen saaminen edellyttää 110 %:n läsnäolovelvollisuutta. Aktiivisella osallistumisella saat myös parhaiten virikkeitä ja apua palokuntanuorisotoimintaan. Toivottavasti kurssi myös pistää miettimään palokuntanuorisotyötä syvällisemmin.”

Lue myös