Yhdistysten hyvä hallintotapa -opas (tulosta täältä)

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Yhdistysten hyvä hallintotapa -opas (tulosta täältä)

Yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia täydentävän hyvä hallintotapa -suosituksen tavoitteena on:

  • edistää hyvän hallintotavan noudattamista mahdollisimman laajasti yhdistyskentällä
  • helpottaa ja kannustaa jäseniä osallistumaan yhdistysten toimintaan ja päätöksentekoon
  • selventää hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden asemaa ja helpottaa näiden toiminnan ja päätöksenteon järjestämistä
  • vähentää epäselvyyksiä ja niistä johtuvia erimielisyyksiä yhdistyksissä
  • lisätä yhdistyksen sidosryhmien luottamusta yhdistyksen toimintaan.

Suositus koskee seuraavia aiheita; yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen kokous (suositukset 1–15), yhdistyksen hallitus (suositukset 16–26) ja johtava toimihenkilö (suositus 27). Lihavoidun suosituksen alla perustellaan suositustarve ja kerrotaan esimerkein siitä, miten suositusta voi noudattaa. Lopuksi kerrotaan lain vähimmäisvaatimukset, joiden noudattamisesta ei saa poiketa. Selvyyden vuoksi yhdistyksen jäseniä ja ja yhdistyksen kokousta koskevan osion alussa on lisäksi lyhyt kuvaus pääosin yhdistyslakiin perustuvista taustoista. Yhdistysten käytännön tarpeet vaihtelevat muun muassa niiden koon, tarkoituksen ja toiminnan mukaan. Suositusten perusteluissa kerrotaan miten suositusta sovelletaan erilaisissa yhdistyksissä.

Pääset lataamaan Yhdistysten hyvä hallintotapa oppaan TÄSTÄ

Lue myös