Uudenmaan Pelastusliiton varsinainen syyskokous pidettiin torstaina 11.11.2021

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Uudenmaan Pelastusliiton varsinainen syyskokous pidettiin torstaina 11.11.2021

Liiton kokous järjestettiin hybridikokouksena väliaikaisen lain turvin (laki 375/2021). Laki on voimassa 30.6.2022 asti. Lähikokous pidettiin Espoon Omnian auditoriossa, jossa paikalla on yhteensä 6 kokousosallistujaa sekä 5 liiton hallituksen jäsentä tai liiton toimihenkilöä. Liiton puheenjohtaja Jyrki Landstedt toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lähikokoukseen saapunut Antti Lausamo (Hyvinkään VPK / Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistys), toiminnanjohtaja Teresa Pentikäinen toimi esittelijänä, koulutuspäällikkö Johanna Vuorensyrjä etäyhteydellä sihteerinä, järjestökoordinaattori Sari Tuuri-Salonen toimi fasilitoi etäyhteyttä, turvallisuusasiantuntija Miia Savilampi toimi äänestystyökalun käyttäjänä.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Vuosi 2022 on liiton 70-vuotis juhlavuosi. Liiton toiminnassa panostetaan vahvasti viestinnän kehittämiseen. Liiton kotisivun uudistetaan alkuvuodesta 2022, liitto ottaa käyttöön sähköpostikirjetyökalun sekä viestii viestinnän vuosikellon mukaisesti. Liiton strategiaa on päivitetty ja liitto tulee keskittymään viiteen pääpainopisteeseen kaikessa toiminnassaan.

Järjestötoiminnassa kannustetaan palokuntia käyttämään entistä laajemmin Haka-rekisteriä. Nuorisotyön osalta lisätään liiton tunnettavuuden ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Tärkeimpänä tavoitteena on palauttaa toiminta ja osallistujamäärät sille tasolle, kuin ne olivat vuonna 2019. Järjestötoimikunnan tavoitteena on tukea palokuntien toimintaa niin, että kaikilla olisi mielekästä toimintaa palokunnassa. Naisjaos tukee naisten roolia palokunnissa mm. lisäämällä koulutusta. Veteraanijaos tulee vuoden 2022 aikana kartoittamaan yhteisen toiminnan tarpeita niin paikallisesti kuin alueellisestikin.

Palokuntakoulutuksen tavoitteena on toteuttaa vuonna 2022 48 kurssia, joista 2 alueellisen tarpeen mukaista kurssia. Uudenmallisia koulutuksia tullaan toteuttamaan sitä mukaan, kun kurssikokonaisuudet valmistuvat. Yhteistyötä Helpen ja FSBrn kanssa jatketaan koulutustoiminnan yhtenäistämiseksi.

Turvallisuuden edistämisen vastuualueella toimintojen painopisteitä vuonna 2022 on yhteensä viisi. Arjen turvallisuuskoulutuksen materiaalia tullaan tuottamaan ja kehittämään vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on myös kehittää yritysjäsenistölle ja yrityksille tarjottavia palveluita. Liitto tiivistää yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa sekä tukee palokuntia ja pelastuslaitoksia tilaisuuksien järjestämisessä kokoamalla valmiita materiaaleja ja malliesimerkkejä. Turvallisuusviestintä tulee näkymään vuonna 2022 vahvasti myös sosiaalisessa mediassa sekä blogikirjoituksin.

Suurleiri Eldis22 tullaan järjestämään Malmin lentokentällä 3.-8.7.2022 yhteistyössä Helpen ja FSBR:n kanssa. Tavoitteena on saada leirille 4 000 osallistujaa, joista 500 on kansainvälisiä leiriläisiä. Tapahtumaan toteuttamassa on satoja vapaaehtoisia, myös nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa. Kevään aikana järjestetään koulutus- ja perehdytystilaisuuksia leirin eri kohderyhmille. Leirillä järjestetään 21 erilaista kurssia. Leiri on päihteetön ja syrjinnästä vapaa alue.

Talousarviossa huomioitiin alueellisen tuen kasvatus, 70 -vuotis juhlavuoden hankinnat. Talousarvio hyväksyttiin ehdotetusti.

Erovuorossa oli hallituksen puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja Jyrki Landstedt valittiin uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi hallituksen jäsenistä erovuorossa olevista valittiin uudelleen kolmeksi vuodeksi Olavi Aalto, varalla Ismo Penttilä. Naisten edustajaksi valittiin Marjo Matikka, varalla Anne Vaittinen, pelastuskoirien edustajaksi valittiin Stefan Asplund, varalla Elina Lieko.

Kokouksessa vahvistettiin liiton edustukset Spekin valtuustossa, Palokuntatoimikunnassa, Vapepan edustus, Naisten Valmiusliiton edustus sekä Tulimeritoimikunnan edustajat. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja varahenkilöineen valittiin jatkamaan tehtävissään myös vuonna 2022.

Muissa asioissa käsiteltiin liiton sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely. Säännöt hyväksyttiin ja ne lähetetään PRH:lle vahvistettavaksi.

Kokouksen jälkeen toiminnanjohtaja esitteli liiton viestinnän kehittämistä tarkemmin. Liitolle on tehty viestintäsuunnitelma 2021–2023, joka tulee päivitettyä liiton strategiaa. Liitolle on toteutettu graafinen ohje sekä monipuolisesti käytettävä liikemerkki. Liiton materiaalien ilmettä on päivitetty edelleen. Ensi vuonna kotisivut uudistuvat uuden ilmeen mukaisesti. Lisäksi liitolla on ensi vuonna käytössä 70-vuotis juhlaleima. Ensi vuonna viestintää toteutetaan uuden viestinnän vuosikellon mukaisesti.

Liitto kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita!

Lue myös