Sopimuspalokuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuswebinaari kiinnosti

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Sopimuspalokuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuswebinaari kiinnosti

Webinaarin veti keskiviikkona 25.11. pelastustoimen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, joka toimii myös Pelastusalan naiset ry:n puheenjohtajana. Webinaarissa tarkasteltiin miltä tilanne pelastustoimessa ja sopimuspalokunnissa näyttää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta. Webinaarissa mietittiin tarvitaanko myös palokuntayhdistyksiin suunnitelmia em. aiheista? Entä suunnitelmia häirintätapausten johdosta? Ovatko turvallisuusselvitykset käytössä palokunnissa?

Teimme myös kyselyä etukäteen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta sopimuspalokunnissa, kyselyn tuloksia avataan webinaarissa sekä webinaarin materiaalissa. Sisäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on teettänyt samankaltaisen, mutta laajemman kyselyn mm. pelastuslaitoksille ja alan järjestöille, näistä tuloksia kuulemme myöhemmin.

Webinaaritallenteeseen pääset tästä ->https://youtu.be/-nlg2FegJ10

Webinaarimateriaaliin pääset TÄSTÄ

Ilmoittautuneita webinaariin oli melkein 90, aihe kiinnosti ja kiinnostaa sopimuspalokunnissa. Aihe myös herätti keskustelua, ja selväksi tuli että sopimuspalokunnissa kaivataan yhtenäisiä ohjeistuksia ja malleja esim. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin sekä toimintaohjeita epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn.

Uudenmaan Pelastusliitto on yhdessä Pelastusalan naiset ry:n, Väestöliiton ja palokuntien kanssa miettimässä helppoa mallia palokuntien omaan käyttöön, ainakin toimintaohjeiden muodossa (epäasialliseen käytökseen). Kaikkia em. asioita viedään eteenpäin valtakunnallisella tasolla, sekä myös ruohonjuuritasolla, joten vaikkakin työ on vasta alussa, tulevaisuus näyttää ehdottomasti paremmalta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta!

”Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka käsittää myös sukupuoli-identiteetin eli kunkin oman kokemuksen sukupuolestaan sekä sukupuolen ilmaisun eli sukupuolen tuomisen esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

Lue myös