Uudet harrastusmerkkisäännöt vuoden 2020 alusta

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > Uudet harrastusmerkkisäännöt vuoden 2020 alusta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueellisen jäsenliiton hallitus tai sen valtuuttama toimielin jakaa palokuntayhdistysten ehdotuksesta niiden toimiville jäsenille tunnustukseksi uutterasta palokuntatyöstä harrastusmerkin, joka annetaan tiettyjen tuntimäärien mukaisesti.

Harrastusmerkki kuvaa palokuntaharrastustoiminnan volyymiä sekä henkilö- että toimintatasolla. Palokuntatoiminnan yhtenä mittarina on toimintaan käytetyn vapaaehtoistyöpanoksen määrä.

Sääntöjä on päivitetty 3 §:n vapaaehtoistyötuntien määräytymisen osalta niin, että tuntien kertymisen ylärajoja on poistettu ja harrastustoimintaan lasketaan myös valmisteluun ja suunnitteluun käytetty aika. Harrastustunteja kertyy toiminnasta yhdistyksen kaikissa alaosastoissa.

Uusien sääntöjen mukaan palokuntalaisten vapaaehtoistyöhön ja palvelutoimintaan käyttämä aika lasketaan 100 %-sesti ja sen lisäksi toimijoiden itsenäiseen työhön, esimerkiksi leirien, koulutusten, hallinnon, projektien suunnittelu- ja valmistelutehtäviin, käytetty aika lasketaan harrastustoimintaan kuuluvaksi ajaksi ilman ylärajaa.

Uudet harrastusmerkkisäännöt on hyväksytty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen kokouksessa 17.12.2019, säännöt koskevat toimintaa, joka tapahtuu 1.1.2020 alkaen.

Suomeksi

På svenska

Lue myös