UPL:n hallituksen kokousajankohdat syksyllä 2020

Etusivu > Artikkelit > Uutiset > UPL:n hallituksen kokousajankohdat syksyllä 2020

Torstai 24.9.2020 ja torstai 26.11.2020

Hallituksen jäsenille ilmoitetaan paikka ja ajankohta esityslistan mukana.

Ohje jäsenistölle asioiden esittämiseksi hallituksen käsiteltäväksi

Jäsenyhdistyksillä on oikeus esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi

Käsittelypyyntö tulee esittää jäsenyhdistyksen nimissä kirjallisesti toiminnanjohtajalle 3 viikkoa ennen kokousta.

Pyynnön lähettäjälle ilmoitetaan, otetaanko asia käsittelyyn ja missä kokouksessa asia käsitellään, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Asiaan liittyvä ennakkomateriaali tulee toimittaa toiminnanjohtajalle viimeistään viikkoa ennen asian käsittelyä.

Lue myös