Toimikunnan tarkoitus

Uudenmaan pelastusliiton nuorisotyötoimikunta, NTTK, kehittää ja ohjaa liiton nuorisotyötä hallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti.

Nuorisotyötoimikunnan toimintaohje (päivitetty 21.2.2022)

NTTK

  • suunnittelee ja toteuttaa osaltaan liiton nuorisotyötä ja sitä koskevaa tiedotus-, valistus-, koulutus-, kilpailu- ja muuta toiminta
  • toimii liiton toiminta-alueiden nuorisotyötoimikuntien yhdyselimenä sekä tekee yhteistyötä muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
  • tukee liiton jäsenyhdistysten nuoriso-osastojen toimintaa
  • edistää ja kehittää liiton nuorisotyön kansainvälistä toimintaa

Toisin sanoen järjestää palokuntanuorille kilpailuja, leirejä ja muuta toimintaa. Ohjaajille puolestaan järjestetään opintopäiviä sekä koulutusta ja lisäksi tukee nuoriso-osastoja heidän toiminnassaan.

Keitä toimikuntaan kuuluu?

NTTK muodostuu puheenjohtajasta, nuorisotyönohjaajasta, koulutusohjaajasta ja sihteeristä sekä toiminta-alueiden valitsemista edustajista ja heidän varaedustajistaan. Lisäksi olemme valinneet kansainvälisyysvastaavan ja hänelle varahenkilön.

Mitä toimikunnan jäsenten tehtäviin kuuluu?

Nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja

Toimikunnan nuorisotyönohjaaja johtaa nuorisotyötoimikunnan toimintaa apunaan varapuheenjohtaja. Hän johtaa, aikatauluttaa, kehittää ja valvoo toimikunnan työskentelyä taloudelliset näkökulmat huomioiden. Toimii yhteyshenkilönä UPL:n liittotason, toimiston väen ja nuorisotyötoimikunnan välillä sekä kuuntelee herkällä korvalla ”kentän” eli nuorisotyön toiveita ja tarpeita palokunnista. Luo toimikunnassa sellaisen ilmapiirin, että kaikilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus toimia ja toteuttaa oman alueensa nuorisotyötä. Osallistuu UPL:n hallituksen työskentelyyn hallituksen jäsenenä ja vastaa toimikunnan toiminnasta hallitukselle. Edustaa nuorisotyötä alan tapahtumissa ja keskusteluissa yhdessä toimikunnan nuorisotyöohjaajan kanssa.

Nuorisotyönohjaaja

Toimikunnan nuorisotyönohjaaja vastaa palokuntanuorten kilpailutoiminnasta, kilpailusäännöistä ja tapahtumien järjestämisestä. Nuorisotyönohjaajan vastuulla on toimintojen kehittäminen sekä hyvän kilpailu- ja tapahtumakulttuurin ylläpitäminen. Nuorisotyönohjaaja toimii toimikunnan

varapuheenjohtajana avustaen varsinaista puheenjohtajaa. Hänen pyritään valitsemaan myös UPL:n hallituksen varajäseneksi.

Toimikunnan sihteeri

Osallistuu aktiivisesti toimikunnan työskentelyyn ja toimii kokouksissa sihteerinä. Hän tuottaa pöytäkirjat, muistiot ja suunnitelmat kirjalliseen muotoon ja pitää huolen TO DO -listan tekemisestä ja toteuttamisesta sekä avustaa toimikuntaa kaikessa tekemisessä. Sihteeri on toimikunnan täysimääräinen jäsen.

Koulutusohjaaja

Koulutusohjaajan vastuulla on muun muassa palokuntanuorten kouluttajakurssin sekä palokuntanuorten osaston johtajakurssin järjestäminen vuosittain. Lisäksi koulutusohjaaja vastaa niin palokuntanuorten kuin palokuntanuorten kouluttajien toiminnan kehittämisestä ja koulutuksen laadun ylläpitämisestä.

KV-vastaava ja hänen varahenkilönsä

KV eli kansainvälisyys vastaava vastaa nimikkeen mukaisesti UPL:n nuorisotyötoimikunnan kansainvälisestä toiminnasta. Hän toimii yhdyshenkilönä toimikunnan kansainvälisissä asioissa ja kehittää KV toimintaa niin liiton kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Alueiden edustajat

Toiminta-alueita on kuusi; Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Vantaa, Espoo ja Helsinki

Alueiden edustajat eli alueiden nuorisotyönohjaajat edustavat omaa aluettaan ja alueensa nuoriso-osastoja. He keräävät palautetta sekä kehitysehdotuksia ja tuovat niitä toimikuntaan.