Alueellisten pelastusliittojen nuorisotyötoimikunnat järjestävät alueellisia palokuntanuorten kesäleirejä, jotka ovat koko palokuntaharrastuksen parhaita hetkiä nuorille. Leireille kerätään oma leiritoimikunta, joka suunnittelee varsinaisen leirin, toiminnan ja kurssit. Kesäleirien pituus on aina viikon, ja leireille osallistuu n. 550 nuorta ja kouluttajaa.

UPL:n aluella leirejä on järjestetty muinakin vuodenaikoina, helmi-maaliskuussa on järjestetty talvileiri ja uutena syys-lokakuun vaihteessa syysleiri. Nämä leirit ovat vain viikonlopun pituisia. Näillä leireillä osanottajia on ollut n. 300.

Joka neljäs vuosi järjestetään valtakunnallinen palokuntanuorten suurleiri, johon kokoontuu palokuntanuoria ympäri Suomen. Näiden leirien pituus on viikon, ja osanottajia saattaa olla jopa 4000.

Alla lueteltuna palokuntanuorten kesäleirin kurssit:

 • Alkukurssi AKU1
  AKU 1 on tarkoitettu 7–8 -vuotiaille palokuntanuorille. Kurssi sisältää esimerkiksi leirielämään tutustumista, hätäilmoituksen tekoa sekä liikenneturvallisuutta.
 • Alkukurssi AKU2
  Alkeiskurssi 2 on suunnattu 9–10 -vuotiaille. Kurssilla koulutetaan esimerkiksi alkusammutusta, solmuja ja ensiavun alkeita.
 • Tasokurssi TAKU1
  TAKU 1 on tarkoitettu 11-vuotiaille. Kurssilla opetellaan järjestäytymistä, alkusammutusta, ensiapua ja vesiturvallisuutta.
 • Tasokurssi TAKU2
  TAKU 2 on tarkoitettu 12-vuotiaille. Kurssi sisältää muun muassa palamisen edellytykset, käsisammuttimen käyttöä ja ensiapua.
 • Tasokurssi TAKU3
  Tasokurssi 3 on tarkoitettu 13-vuotiaille nuorille. Kurssi sisältää erityisesti ensiapua mutta lisäksi erilaisia selvityksiä.
 • Tasokurssi TAKU4
  Tasokurssi 4 on suunnattu 14-vuotiaille nuorille. Kurssilla opetellaan viestiliikennettä, sammutushyökkäystä ja laskeutumista.
 • Tiiviskurssi TIKU
  Tiiviskurssi on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille ja vanhemmille nuorille, jotka ovat aloittaneet palokuntaharrastuksen myöhemmin. Kurssilla on tarkoitus käydä tiivistetysti läpi tasokurssit 1–3 (4). Kurssilla opetellaan esimerkiksi ensiapua, alkusammutusta, suihkuputken ja letkun käsittelyä.
 • Viestiliikennekurssi
  Viestiliikennekurssi on syventävä kurssi palokuntien viestiliikenteen maailmaan. Lisäksi kurssilla opetellaan radioaakkoset, sekä muut radioliikenteeseen liittyviä ominaispiirteitä. Kurssi on tarkoitettu 15–17 -vuotiaille.
 • Ensiavun jatkokurssi
  Kurssin sisältönä on harjoitella ensiapua toimintaharjoituksin sekä tutustutaan ensivastetoimintaan. Kurssi on tarkoitettu 15–17 -vuotiaille.
 • Ryhmänjohtajakurssi RJK
  Ryhmänjohtajakurssilla opetellaan johtamistaitoja, esiintymistä, kouluttamista ja ohjaamistaitoja. Kurssi on tarkoitettu 15–17 -vuotiaille.
 • Konemieskurssi
  Konemieskurssilla käydään läpi erilaisia pumppuja, moottoritekniikkaa, opetellaan raivaustyökalujen, sekä hydraulilevittimien ja -leikkureitten käyttöä. Kurssi on tarkoitettu 15–17 -vuotiaille nuorille.
 • Tulitaistelijakurssi TT
  TT-kurssi on valmistava kurssi sammutustyönkurssille, jossa opetellaan savusukellusta, sammutusyksikön toimintaa ja sammutustekniikoita. Kurssi antaa hyvää pohjatietoa toimia sammutusyksikön jäsenenä. Kurssi on tarkoitettu 15–17 -vuotiaille nuorille.
 • Vesipelastuskurssi
  Vesipelastuskurssilla opetellaan erilaisia tekniikoita veden varaan joutuneen pelastamiseen. Pintapelastusharjoitukset ovat isossa osassa kurssilla. Pintapelastuspukujen pukeminen ja huoltaminen on myös hallittava. Kurssi on tarkoitettu 15-17 -vuotiaille nuorille.
 • Varautumiskurssi.
  Varautumiskurssilla opetellaan suojautumaan säteilyltä, opitaan käyttämään suojapukuja, sekä tutustutaan väestönsuojaan ja sen varusteisiin. Varautumiskurssilla käydään läpi erilaisia onnettomuusvaihtoehtoja, ja niistä selviämistä. Kurssi on tarkoitettu 15-17-vuotiaille nuorille.
 • Toimihenkilökurssi
  Toimihenkilökurssilla pääsee tutustumaan leirin kaikille eri toimialoille ja sitä kautta voi löytää kaikkein kiinnostavimmat toimialat leirillä. Kurssi sisältää vain pienen määrän teoriaa, sillä kurssin tarkoituksena on hankkia kokemuksia työnmerkeissä. Kurssi on tarkoitettu 17-vuotta täyttäneille nuorille.
 • International Rescue
  International Rescue kurssilla opetellaan tuntemaan Suomen sekä muiden maiden palokuntatoimintaa. Kurssilla tutustutaan kansainväliseen kilpailutoimintaan elävin esimerkein. Tärkeimpänä kurssilla on se, että pystyy kommunikoimaan vieraalla kielellä tai on ainakin halukas siihen ja tutustuu muiden maiden palokuntanuoriin. Kurssi on tarkoitettu 15-17-vuotiaille nuorille.