Tällä sivulla on listattu tahoja, joista avustuksia voi hakea. Avustusten myöntäjiä on paljon, joista osa on kaikkien haettavissa, osa alueellisesti jaettavaa, kuten paikallisen pankin tai muun tukijan toimesta. Mutta fakta on, että hyvin harvoin rahaa tai tukea tulee, jos sitä ei hae!

Aina ei tärppää, mutta mitä paremmin ohjeet lukee ja myös täyttää hakemukset ohjeistusten mukaan, sitä suuremmat mahdollisuudet avustusten saamiseen on. Osa hakemuksista on nopeita ja helppoja täyttää, osaan taas täytyy tehdä enemmän töitä, riippuu avustusten myöntäjästä. Joskus ensi katsomalta saattaa näyttää, että joltain taholta ei kannata avustusta hakea, mutta hyvällä ja ajatuksella tehdyllä hakemuksella saattaakin olla hyvät seuraukset, ja avustus myönnetäänkin! Saaduista avustuksista on myös lähes aina raportointivelvollisuus, joten tekemistä on avustuksen saamisenkin jälkeen tiedossa.

Listalta varmasti puuttuu monia tahoja, joten jos haluat lisätä siihen jonkun rahoittajan, josta palokunnat voisivat avustuksia hakea, pistä sähköpostia sari.tuuri-salonen (@) upl.fi

Uudenmaan Pelastusliitto
Liiton jäsenistöllä on mahdollisuus hakea vuosittain avustusta mm. alueelliseen yhteistoimintaan (loppuvuoden haku) sekä hyvin perusteltuihin tapahtumiin/projekteihin/hankintoihin ympäri vuoden.

Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti siten, että niitä käytetään useampaa palokuntaa / jäsenyhdistystä / toimijaa hyödyttäviin toimintoihin. Lisäksi päätöksissä huomioidaan vaikuttavuus sekä yhdistysten ja osallistujien lukumäärä.
Pääset liiton avustukset -sivulle TÄSTÄ

Palosuojelurahasto eli PSR
Palosuojelurahasto myöntää vuosittain avustuksia noin 11 miljoonaa euroa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Rakennus- ja kalustohankinnoilla on kiinteät hakupäivämäärät, mutta sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Sopimuspalokuntien pienavustusten vuoden 2023 hakuilmoitukseen on tehty muutoksia. Pienavustuksen hyväksyttävien hankintojen avustusprosentti on noussut 50 %:iin avustettavan hankinnan hyväksyttävistä kustannuksista. Sopimuspalokuntien nuoriso-osaston hankintoihin avustuksen määrä nousi 75 %:iin avustettavan hankinnan hyväksyttävistä kustannuksista.
PSR:n avustukset -sivulle pääset TÄSTÄ

Palonsuojelun edistämissäätiö
Säätiön tarkoituksena on edistää palosuojelun kehittämistä maassamme tukemalla sitä edistäviä toimintoja, myöntäen apurahoja mm. vapaaehtoiseen järjestötyöhön, erityisesti nuorisotyön tukemiseen. Apurahaa myönnetään myös pelastusalan vapaaehtoishenkilöstön koulutus- ja harjoitusolosuhteiden parantamiseen sekä koulutus- ja harjoitusvälineistön hankintaan.
Säätiön avustukset -sivulle pääset TÄSTÄ

Markku H. Aarnio -säätiö
Säätiö myöntää avustuksia pääsääntöisesti palokuntayhdistysten nuorisotoimintaan, mutta avus­tuksen kohde voi myös olla yksittäinen hanke, projekti tai julkaisu.
Säätiön avustuslomake ja ohjeet löydät TÄÄLTÄ HUOM, HAKU PÄÄTTYY 31.3.2023!

Suomen kotiseutuliitto
Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla mm. VPK-yhdistykset
Avustusten hakusivulle pääset TÄSTÄ

Aluehallintovirasto eli AVI
AVI myöntää vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina mm. erilaisiin nuorten harrastamiseen ja hyvinvointiin. Avustuksia myönnetään mm. kunnille ja kuntayhtymille, yhdistyksille, säätiöille, osakeyhtiöille ja muille rekisteröityneille yhteisöille.
Lähde liikkeelle TÄÄLTÄ

URLUS -säätiö
Säätiö keskittyy tulevaisuuteen ja sen rakentamiseen. Painopistealueita ovat nuoriso, urheilu- ja liikuntakasvatus sekä vapaaehtoinen maanpuolustus.
Lue lisää säätiö avustusperusteista TÄÄLTÄ

LEADER Suomi
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen, rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset. Leader-ryhmissä paikalliset päättävät oman alueensa yhdistysten ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Kannattaa tutustua sivuihin, etsiä oma Leader -alue ja lähteä selvittämään, olisiko hanke sellainen, mihin tukea voisi hakea. Joitain kaupunkialueita on rajattu pois Leader -toiminnasta, kuten esim. Helsinki.
Tutustu LEADER Suomi -sivuihin TÄÄLTÄ

Väestönsuojelusäätiö
Säätiö myöntää avustuksia sääntöjensä mukaisten väestönsuojelua edistävien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden ja hankintojen toteuttamiseen. 
Säätiön sivuille pääset TÄSTÄ

Kansalaisyhteiskunta – Rahoitushakemisto
Onko mielessäsi hankeidea, mutta et ole varma mistä hankkeelle kannattaisi hakea rahoitusta? Tämä hakemisto auttaa etsinnässä. 
Sivulle pääset TÄSTÄ

Säätiöt ja rahastot
Säätiöt ja rahastot ry (aiemmin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä 218 jäsentä, kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt.
Sivulle pääset TÄSTÄ

Säästöpankki
Säästöpankilla on parhaillaan käynnissä Hyviä Tekoja 2023 -kampanja, jossa voi kuntakohtaisesti ehdottaa ja äänestää avustettavia kohteita. Lisätietoja TÄSTÄ  

YIT
YIT:ltä löytyy oma vastuullisuusohjelma, jonka nimi on 100 hyvää tekoa. Lisätietoja TÄÄLTÄ