VPK harrastuksen merkitys lapsille ja nuorille

Harrastukset nuoren elämässä
Nykypäivän lasten ja nuorten kehitykseen vaikuttaa merkittävästi harrastukset. Niiden merkitys korostuu eritoten kasvotusten tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen, itseilmaisun sekä monipuolisen ja innostavan tekemisen tarjoajana. Harrastuksissa yhdistyy kaverisuhteiden luominen ja vaaliminen, itsensä kehittäminen, unelmien tavoittelu, vuorovaikutuksen kehittyminen ja omien vahvuuksien löytyminen.