Mitä kyberturvallisuus on ja miten se koskettaa sopimuspalokuntaa ja palokuntalaista?

Paikka: Avoin webinaari

Tapahtuma-aika: 13.4.2023

Kyberturvallisuus on nykyään yhtä tärkeää ja tarpeellista kuin paloturvallisuus. Mutta mitä kyberturvallisuus on ja miten se koskettaa sopimuspalokuntaa ja palokuntalaista?

Huom! Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 11.4., keskiviikkona 12.4. ilmoittautuneet saavat Teams -linkin webinaariin HAKA:ssa ilmoitettuun sähköpostiin. Jos haluat linkin johonkin muualle, laita viestiä sari.tuuri-salonen@upl.fi

Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille sopimuspalokuntien jäsenille.

Koulutuksen jälkeen osaat:

1. kuvailla tietoturvallisuuden, digitaalisten tietojärjestelmien, fyysisen ympäristön ja organisaation toiminnan jatkuvuuden suhdetta toisiinsa (kyberturvallisuuden määritteleminen),
2. antaa esimerkkejä sopimuspalokunnan kyberturvallisuuden uhkista,
3. antaa esimerkkejä kyberuhkien torjunta- ja puolustuskeinoista,
4. selittää tietoturvallisuuden ja tietosuojan yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia,
5. luetella tietoturvallisuuden tavoitteet,
6. nimetä joitakin hyviä kyberturvallisuutta koskevan tiedon lähteitä,
7. palauttaa mieleen joitakin sopimuspalokunnalle relevantteja kyberturvallisuutta koskevia lakeja, sopimuksia ja viranomaisohjeita.

Koulutus koostuu:
• ennakkotehtävästä (noin 30 minuuttia),
• webinaarista, jossa on luento ja keskustelua (1 tunti) ja
• itsenäisestä pohdinnasta tai keskustelusta omassa palokunnassa webinaarin jälkeen (30 min).

Koulutuksen voi suorittaa pelkkään webinaariin osallistumalla, mutta webinaarista saa enemmän irti tekemällä ennakkotehtävän ja lopputehtävän.

Ennakkotehtävä:

Lue ennen webinaaria jokin Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksista . (Esim. 12/2023, jossa asiaa Postin nimissä lähetetyistä tekstiviesteistä, joiden avulla kalastellaan pankkitietoja.)

Pohdi sen jälkeen itsenäisesti tai kaverisi kanssa ja kirjoita muistiin:

1. Oletko palokunnassa törmännyt viikkokatsauksessa käsiteltyihin asioihin? Miten asia hoidettiin?
2. Pidätkö todennäköisenä, että jokin viikkokatsauksessa käsitelty asia tapahtuisi palokunnassasi lähitulevaisuudessa? Miten siihen silloin reagoitaisiin?
3. Mitä asioita kyberturvallisuus mielestäsi tarkoittaa?

Webinaariin ilmoittautuneet saavat webinaarin jälkeen sähköpostitse esitelmäkalvot, webinaarin jälkeisen tehtävän ohjeet sekä ohjeet oppimisen itsearviointiin.

Koulutuksen pitää Perttu Halonen Helsingin VPK:sta. Perttu työskentelee Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa.

Takaisin Tapahtumat-sivulle